Hjem
icon

PTSD-erstatning

Kragebein med blåmerke.

PTSD står for posttraumatisk stresslidelse. Dette er en psykisk diagnose som kan oppstå som følge av en ulykke. Denne artikkelen vil gi deg innføring i hva PTSD innebærer, og hvilket erstatningskrav du har dersom du har fått PTSD.

Dette får du vite om erstatning ved PTSD:

Hva er PTSD, og hvordan stilles diagnosen?

Posttraumatisk stresslidelse, også kjent som PTSD, kan oppstå etter en traumatisk hendelse, slik som for eksempel etter en trafikkulykke eller etter en voldshendelse. PSTD kan gi krav på erstatning på lik linje som fysiske skader.


Om diagnosevilkårene er oppfylt i forhold til PTSD er en medisinsk vurdering.

Rollen til advokaten er blant annet å vurdere om PTSD bør være et tema i dialogen med forsikringsselskapet.


Diagnosen PTSD vurderes etter følgende kriterier:

 1. Traumekriteriet
  Pasienten må ha vært utsatt for en belastende hendelse eller situasjon, enten kortvarig eller langvarig. Hendelsen må ha vært usedvanlig truende eller katastrofal, og som sannsynligvis ville forårsaket omfattende og sterkt ubehagelige reaksjoner hos nesten hvem som helst.

 2. Intrusjonskriteriet
  Pasienten må ha gjenopplevelse eller vedvarende minner om den belastende opplevelsen, i form av påtrengende flashbacks (glimtvise opplevelser), levende minner eller tilbakevendende drømmer. Eventuelt må pasienten få en opplevelse av sterkt ubehag når vedkommende utsettes for omstendigheter som minner om, eller er forbundet med, den traumatiske hendelsen.

 3. Unnvikelseskriteriet
  Pasienten må unnvike, eller foretrekke å unngå, situasjoner som kan minne om, eller være forbundet med, den traumatiske hendelsen. Denne unnvikelsestendensen kan ikke ha vært til stede før vedkommende ble utsatt for den traumatiske hendelsen.

 4. Aktiveringskriteriet
  Ett av to følgende fenomener må være til stede hos pasienten:
  1. Manglende evne til å huske viktige sider av tiden rundt den traumatiske hendelsen, enten helt eller delvis.
  2. Vedvarende symptomer på økt fysiologisk følsomhet, ved tilstedeværelsen av minst to av de følgende symptomene:
   1. Problemer med å sovne, og forbli sovende etter å ha sovnet
   2. Irritabilitet eller sinneutbrudd
   3. Konsentrasjonsvansker
   4. Årvåkenhet
   5. Overdreven skvettenhet

 5. Tidskriteriet
  Kriterium 2, 3 og 4 må alle være til stede 6 måneder etter at den traumatiske hendelsen skjedde. Før 6 måneder vil det bli sett på som akutt stresslidelse.

Disse kriteriene er fastsatt etter det internasjonale diagnosesystemet ICD-10, som er utarbeidet av verdens helseorganisasjon (WHO). Vurderingen om du har fått PTSD må tas av en spesialist innen psykiatrien.

ptsd
PTSD kan komme som en følge av blant annet trafikkulykke, yrkesskade eller voldshendelse.

PTSD etter trafikkulykke

Trafikkulykker kan være alvorlige og innebære fare for liv og helse. Dersom du får PTSD som følge av en trafikkulykke, vil du ha krav på erstatning. Erstatningskravet vil da rettes mot forsikringen til den ansvarlige motorvognen i ulykken, eventuelt ditt eget forsikringsselskap.


Slik hjelper vi deg:

Advokaten bistår deg både med å avklare hvilke erstatningsposter som er aktuelle i din sak – i tillegg til å beregne erstatningen konkret.


PTSD kan også gi krav på menerstatning, erstatning for nedsatt arbeidsevne og dekking av utgifter i forbindelse med diagnosen. For å få erstatning, må du sannsynliggjøre at det er PTSD-en som gjør at du ikke klarer å arbeide som normalt.


PTSD etter yrkesskade

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade og har pådratt deg PTSD, har du krav på erstatning. Erstatningskravet skal da rettes mot arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. På samme måte som ved PTSD etter trafikkulykke, kan du ha krav på menerstatning, erstatning for inntektstap og utgifter dekket.

Forskjellen fra en trafikkskade, er at du ved en yrkesskade kan få skaden godkjent hos NAV. Dette vil da gi deg et bedre grunnlag for beregning av offentlige ytelser. Du vil da også ha mulighet til å søke menerstatning fra NAV, i tillegg til menerstatning fra forsikringsselskapet.

PTSD etter voldshendelse

Voldshendelser kan være svært traumatiske, og kan sette dype spor. Det er mange som rapporterer om PTSD-symptomer etter at de har blitt utsatt for vold. Det er da svært viktig å gå til behandling og få kartlagt om du har pådratt deg PTSD, eventuelt andre psykiske lidelser.

Dersom du har fått PTSD etter å ha blitt utsatt for en straffbar hendelse, kan du kreve erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Du må da ha anmeldt forholdet til politiet.


Slik hjelper vi deg:

Advokaten veileder deg om hvordan du går frem for å søke om voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.


Du kan også kreve menerstatning, erstatning for inntektstap og utgifter dekket dersom det er en klar årsakssammenheng mellom disse og PTSD-diagnosen.


Slik hjelper vi deg:

Advokaten kjenner både jussen og diagnosevilkårene for PTSD og argumenterer for årsakssammenheng i din sak.


Bli kjent med våre advokater

Sitat - Nils

"Fikk veldig god hjelp og bistand av Codex v/adv. Njaal Langsrud Vive og medarbeiderne i forbindelse med bilulykke/trafikkskade og påfølgende erstatningssak. Kan anbefales."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til PTSD-erstatning? Snakk med oss.


Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om PTSD-erstatning?

Kontakt oss