Hjem
icon

Erstatning ved bruddskader

Jente med venstre arm i gips.

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke, kan det hende at du har fått bruddskader. Du vil da ha krav på erstatning. Denne erstatningen skal rettes mot den ansvarlige motorvognens ansvarsforsikring. Ved bruddskader som medfører en varig medisinsk invaliditet, vil du i tillegg ha krav på erstatning under ulike typer ulykkesforsikringer.

Dette får du vite om erstatning ved bruddskader:

Hva er en bruddskade?

En bruddskade innebærer at et bein eller en knokkel er brukket. Bruddet kan enten være åpent eller lukket, og kan forårsake smerteplager og funksjonsnedsettelse. Ved alvorlige brudd kan det oppstå komplikasjoner, som blant annet nekrose (vevsdød), blodpropp og infeksjoner. Ved slike komplikasjoner kan det ta lang tid før skaden heles.

Tegn på lukkede brudd kan for eksempel være feilstillinger, altså at en arm eller et bein er vinkler, vridd eller forkortet. Også store hevelser, sterke smerter og nedsatt funksjon er tegn på lukkede brudd.

Ved åpne bruddskader vil det være et kutt eller sår i huden ved bruddstedet, og beinsplinter kan stikke opp av såret. Skaden vil forårsake sterke smerter, blødninger og infeksjonsfare.

Hvilke vilkår må være oppfylt for erstatning ved bruddskader?

Et vanlig vilkår for å få erstatning ved bruddskader, er at skaden må ha blitt forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre påvirkning.

Dette betyr at mange bruddskader forårsaket av en trafikkulykke vil oppfylle vilkåret for erstatning.

Bruddskader kan gi stor erstatning, spesielt hvis skadene har medført et inntektstap.

Behøver du juridisk bistand i forbindelse med erstatning og bruddskader?

Det kan ofte være en stor påkjenning å skulle stå overfor forsikringsselskapet og kreve erstatning etter at man har blitt utsatt for en trafikkulykke. Forsikringsselskapet kan oppleves som vanskelige, og hele prosessen kan ta lang tid.

Det vil derfor kunne lønne seg å søke hjelp fra en advokat med erfaring fra lignende saker. Forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter under hele behandlingstiden dersom du har vært utsatt for en bilulykke.

En advokat hjelper deg å kreve den erstatningen du har krav på, og vil kunne følge opp saken på en god måte.

Har du spørsmål knyttet til erstatning ved bruddskader? Snakk med oss.

Har du spørsmål om erstatning ved bruddskader?

Kontakt oss