Hjem
icon

Erstatning ved bruddskader

Jente med venstre arm i gips.

Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke, kan det hende at du har fått bruddskader. Du vil da ha krav på erstatning. Denne erstatningen skal rettes mot den ansvarlige motorvognens ansvarsforsikring. Ved bruddskader som medfører en varig medisinsk invaliditet, vil du i tillegg kunne ha krav på erstatning under ulike typer ulykkesforsikringer.

Dette får du vite om erstatning ved bruddskader:

Hva er en bruddskade?

En bruddskade innebærer at et bein eller en knokkel er brukket. Bruddet kan enten være åpent eller lukket, og kan forårsake smerteplager og funksjonsnedsettelse. Ved alvorlige brudd kan det oppstå komplikasjoner, som blant annet nekrose (vevsdød), blodpropp og infeksjoner. Ved slike komplikasjoner kan det ta lang tid før skaden heles.

Tegn på lukkede brudd kan for eksempel være feilstillinger, altså at en arm eller et bein er vinkler, vridd eller forkortet. Også store hevelser, sterke smerter og nedsatt funksjon er tegn på lukkede brudd.

Ved åpne bruddskader vil det være et kutt eller sår i huden ved bruddstedet, og beinsplinter kan stikke opp av såret. Skaden vil forårsake sterke smerter, blødninger og infeksjonsfare.

Hvilke vilkår må være oppfylt for erstatning ved bruddskader?

Et vanlig vilkår for å få erstatning ved bruddskader, er at skaden må ha blitt forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre påvirkning.

Dette betyr at mange bruddskader forårsaket av en trafikkulykke vil oppfylle vilkåret for erstatning.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater bistår deg overfor forsikringsselskapet, og hjelper deg med å fremskaffe bevis for å sannsynliggjøre at skaden er omfattet av forsikringsdekningen.

Bruddskader kan gi stor erstatning, spesielt hvis skadene har medført et inntektstap.

Behøver du juridisk bistand i forbindelse med erstatning og bruddskader?

Det kan ofte være en stor påkjenning å skulle stå overfor forsikringsselskapet og kreve erstatning etter at man har blitt utsatt for en trafikkulykke. Forsikringsselskapet kan oppleves som vanskelige, og hele prosessen kan ta lang tid.

Det vil derfor kunne lønne seg å søke hjelp fra en advokat med erfaring fra lignende saker. Forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter under hele behandlingstiden dersom du har vært utsatt for en bilulykke.


Slik hjelper vi deg:

Vi hjelper deg med å få en oversikt over hvilke erstatningsposter som kan være aktuelle i din sak, og forhandler med forsikringsselskapet slik at du får den erstatningen du har krav på.


Bli kjent med våre advokater

Mille

"Valgte Codex for bistand med min yrkesskade sak.

Jeg vil takke Mille Frisch Eid for en utrolig bra jobb gjennom hele saken. Hun var hyggelig, tilgjengelig og profesjonell. Saken gikk over alle forventninger, og jeg fikk det beste utfall på saken etter min oppfatning.

Jeg er meget fornøyd med Codex og Mille som saksbehandler. Anbefales på det sterkeste."


- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til erstatning ved bruddskader? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner