Hjem
icon

Erstatning ved nakkesleng (påkjørsel bakfra)

Mann som kjører bil i trafikken.

Har du vært utsatt for en påkjørsel bakfra og fått nakkesleng? Ved påkjørsel bakfra oppstår ofte en skademekanisme hvor hodet kastes bakover for så å bli kastet forover igjen. Denne "piskesnert" bevegelsen kalles whiplash, som er en typisk skadetype ved påkjørsel bakfra. Har du fått en personskade etter påkjørsel bakfra kan du ha krav på erstatning.

Viktige forhold du trenger å vite om påkjørsel bakfra:

Hva er symptomer på nakkesleng?

En påkjørsel bakfra kan føre til skade som følge av forstrekning av nakkemuskler, bindevev og leddbånd som holder nakkevirvlene sammen.

Typiske symptomer på nakkesleng er smerter, nedsatt bevegelighet og nakkestivhet, svimmelhet, kvalme, hodepine, konsentrasjonsvansker mm.

Hvor intense symptomene er kan variere avhengig av hvor store krefter som er involvert ved påkjørselen.

Normalt oppstår symptomer på nakkesleng akutt eller i løpet av de første timene/dagene etter hendelsen.

Husk! Kontakt lege raskt etter påkjørsel bakfra for å få dokumentert plagene du opplever. Dokumentasjon som bevis på dine plager er viktig i en etterfølgende forsikringssak.

Kan jeg få erstatning ved nakkesleng?

Blir du utsatt for en påkjørsel bakfra og får en personskade kan du ha krav på erstatning. Erstatningssaker etter påkjørsel bakfra med nakkeslengskade er imidlertid ofte kompliserte og det kan noen ganger oppstå diskusjoner med forsikringsselskapet.

Dette er fordi den typiske nakkeslengskaden ofte ikke er synlig ved røntgen/MR undersøkelser.

Det er dermed ofte bare skadelidtes egen beskrivelse av plager som er "bevis" for at skaden har oppstått. Et slikt fravær av objektive bevis for skaden kan gi en problematisk bevissituasjon overfor forsikringsselskapet.

Det er skadelidte som har bevisbyrden og som må bevise/sannsynliggjøre at det foreligger en skade. Det må også sannsynliggjøres årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skaden og mellom skaden og et eventuelt økonomisk tap.

For å sannsynliggjøre/bevise at det er årsakssammenheng mellom en påkjørsel bakfra og de aktuelle plagene er det utviklet kriterier i rettspraksis. Alle kriteriene må være oppfylt for å kunne slå fast årsakssammenheng mellom påkjørselen bakfra og nakkeplagene. Kriteriene er:

  • skadeevne; påkjørselen bakfra må ha vært kraftig nok til å forårsake skaden
  • akuttsymptomer; akutte symptomer må ha oppstått innen 72 timer etter påkjørselen bakfra
  • brosymptomer; plagene må ha vært sammenhengende fra akuttfasen til den kroniske senfasen
  • forenlighetskriteriet; sykdomsutviklingen må ligge innenfor det som er en alminnelig erfaring med nakkeslengskader og det man kan forvente etter en slik påkjørsel bakfra

Bør jeg bruke advokat etter påkjørsel bakfra?

Det kan være en komplisert prosess å søke erstatning etter påkjørsel bakfra og noen ganger oppstår det diskusjoner med forsikringsselskapet.

Det kan være en vanskelig bevissituasjon overfor forsikringsselskapet, da man ofte ikke har objektive funn ved nakkeslengskader.

Noen påkjørsler bakfra skjer i lav hastighet og da kan man bli møtt av forsikringsselskapet med at ulykken ikke har hatt stor nok skadeevne til å gi personskade, eller varig personskade. Dette er en påstand du ikke uten videre bør slå deg til ro med.

Det er omdiskutert hvorvidt man kan sette en minstehastighet for skadeevne samtidig som det er en rekke andre forhold som får betydning når man skal vurdere om en påkjørsel bakfra har hatt tilstrekkelig krefter til å forårsake personskade.

Det er derfor viktig å få hjelp av en advokat som har god kompetanse på personskadesaker og trafikkskadesaker spesielt.

Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand hvis du har blitt utsatt for en påkjørsel bakfra.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av erstatningssaker med personskade etter påkjørsel bakfra.

Å få erstatning for nakkeskade etter en påkjørsel bakfra kan noen ganger være komplisert. Det vil svært ofte være behov for juridisk bistand for å sikre at de riktige vurderinger blir foretatt.

Codex Advokat vil jobbe for å sikre at du får den erstatningen du har krav på. Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • innhente og vurdere dokumentasjon i saken, samt vurdere årsakssammenheng
  • beregne og fremsette erstatningskrav overfor forsikringsselskap
  • kontrollere og vurdere erstatningstilbud fra forsikringsselskap
  • vurdere eventuelt avslag på erstatning

Har du spørsmål knyttet til påkjørsel bakfra? Snakk med oss.


Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner