Hjem
icon

Ulykkesforsikring ved trafikkskader

Kvinne som kjører bil.

Blir du påført en personskade i forbindelse med trafikkulykke, kan du ha krav på erstatningsutbetalinger fra en ulykkesforsikring i tillegg til erstatning fra bilansvarsforsikringen.

Viktige forhold du trenger å vite om ulykkesforsikring ved trafikkskader:

Hva er en ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring er en forsikring som gir erstatning dersom man blir påført en personskade i forbindelse med en ulykke. Hva som regnes som "ulykke" er nærmere definert i forsikringsvilkårene.

I de fleste forsikringsvilkår fremgår det at man har krav på erstatning ved en "upåregnelig ytre omstendighet".

De fleste bilansvarsforsikringer har også en ulykkesforsikring.

Hva kan du få i erstatning?

Erstatning etter en ulykkesforsikring er stort sett en engangserstatning. De fleste ulykkesforsikringer har en forsikringssum der det blir utbetalt en prosentvis andel ut fra hvor stor personskaden er.

Størrelsen på erstatningsutbetalingen avhenger av hvilken varig medisinsk invaliditetsgrad som blir lagt til grunn.

Med medisinsk invaliditet menes en funksjonsnedsettelse som følge av en bestemt skade. Det er invaliditetstabellen som regulerer de ulike invaliditetsgradene.

Videre dekker ulykkesforsikringen også utgifter til behandling i en periode og med en begrenset sum. Egenandeler til lege og fysioterapeut er utgifter som normalt dekkes.

En ulykkesforsikring kan også utløse erstatning på grunn av død.

Hvordan beregnes ulykkesforsikring?

Det er den medisinske invaliditetsgraden, samt størrelsen av forsikringssummen, som avgjør hvor mye du får utbetalt av en ulykkesforsikring etter trafikkskade.

Dersom skaden/funksjonsnedsettelsen fastsettes til 15 % varig medisinsk invaliditet, og den totale forsikringssummen er 1 million kroner, vil erstatningen under ulykkesforsikringen utgjøre 150 000 kroner.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Ulykkesforsikringssaken din kan by på kompliserte medisinske spørsmål. Flere av funksjonsnedsettelsene og skadene i invaliditetstabellen gir intervaller for invaliditetsfastsettelse.

Nakkeplager vurderes for eksempel etter punkt 2.1 i invaliditetstabellen, og hvor invaliditetsfastsettelsen går fra 0 – 30 % avhengig av hvilke funksjonsnedsettelse og smerter skadene/plagene gir.

Vi bistår deg iblant annet følgende situasjoner:

  • Valg av sakkyndig
  • Vurdere om skaden/funksjonsnedsettelse er fastsatt etter riktig punkt i invaliditetstabellen og med riktig prosentsats
  • Bistå med kommentarer og innspill til forsikringsselskapets invaliditetsfastsettelse
  • Bistå i forhandlinger med forsikringsselskapet om erstatningens størrelse
  • Oppnå riktig erstatningsoppgjør

Vår erfaring er at våre klienter har fått fastsatt en høyere invaliditetsgrad og dermed en høyere erstatningsutbetaling etter at de tok kontakt med oss.

Har du spørsmål knyttet til ulykkesforsikring? Snakk med oss.