Hjem
icon

Erstatning ved nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkeskade

Har du fått en nakkeskade etter en trafikkulykke og lurer på om du har krav på erstatning? Å kreve erstatning etter en nakkeskade kan være både krevende og komplisert. Codex Advokat hjelper deg med din sak.

Hva er en nakkeskade?

En nakkeskade kan være konkret ved at du får et brudd i nakken eller nakkevirvler. Men en nakkeskade kan også være nerveskade, skiveprolaps og bløtdelsskade.

Whiplash eller nakkesleng er en type nakkeskade som skjer når hodet ditt kastes bakover for så å kastes fremover igjen og nakken utsettes for en piskesnertbevegelse.

Hva er symptomer på nakkeskade?

Symptomene på nakkeskade er mange.

Typiske symptomer på nakkeskade er stivhet og smerter i nakken og hodet, spesielt når du beveger deg.

Du kan følge deg kvalm og svimmel og ha problemer med konsentrasjonen. Noen får synsforstyrrelser og øresus. Smerter i skuldre og rygg og nummenhetsfølelse i armene kan også være symptomer på nakkeskade.

Nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkeskade er en svært vanlig skadetype etter en trafikkulykke. Spesielt hvis trafikkulykken er en påkjørsel bakfra.

Ved påkjørsel bakfra utsettes du for den piskesnertbevegelsen som kan føre til whiplash/nakkesleng. Men også andre typer trafikkulykker kan føre til nakkeskade. Har du vært utsatt for en trafikkulykke og har symptomer på nakkeskade bør du oppsøke lege raskt for å få dokumentert symptomene/plagene.

Kan jeg få erstatning?

Får du en nakkeskade etter en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning fra ansvarforsikringen til det ansvarlige kjøretøyet. Er kjøretøyet ukjent eller uforsikret vil erstatningssaken behandles av Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Nakkeskade etter en trafikkulykke kan gi betydelig erstatning. Dette gjelder spesielt hvis du på grunn av nakkeskaden får et inntektstap.

Å få erstatning etter en nakkeskade kan være komplisert. Har du fått en bruddskade i nakken er dette normalt konstaterbart, for eksempel med MR, røntgen eller andre undersøkelser.

Men har du fått en mer diffus/moderat nakkeskade som det er vanskelig å dokumentere med objektivt konstaterbare funn kreves det mer for at du skal kunne få erstatning for nakkeskaden.

Hva kreves for å få erstatning etter nakkeskade?

For å ha krav på erstatning må det kunne dokumenteres at det er trafikkulykken som er årsaken til din nakkeskade.

Det må også dokumenteres at det er årsakssammenheng mellom nakkeskaden og det økonomiske tapet. I erstatningssaker etter nakkeskade er det ofte grunnvilkåret om årsakssammenheng som er mest utfordrende.

Rettspraksis har oppstilt 4 vilkår som alle må være oppfylt for å konstatere årsakssammenheng mellom nakkeskaden og trafikkulykken:

Skadeevne

Ulykken må ha vært kraftig nok til å forårsake den aktuelle nakkeskaden.

Akutte symptomer

Det må ha oppstått symptomer på nakkeskaden svært kort tid etter ulykken. Det kreves som utgangspunkt at symptomer oppstod innen 72 timer etter ulykken.

Brosymptomer

Du må ha hatt sammenhengende plager i perioden fra akuttfasen og frem til nakkeskaden anses varig/kronisk. Lengre opphold i plagene kan så tvil om det er trafikkulykken som er årsak til plagene eller om plagene kan skyldes andre forhold.

Forenelighet

Sykdomsutviklingen må passe med det som etter medisinsk viten er et forventet sykdomsforløp ved nakkeskade. Nakkeskaden må ha fulgt en bestemt utvikling som passer med det som er vanlig ved nakkeskader. I tillegg kreves det at plagene ikke har en annen mer sannsynlig forklaring i annet helsebesvær.

Hva kan jeg få i erstatning?

Har du fått en nakkeskade etter en trafikkulykke kan du har krav på erstatning for:

  • Påførte og fremtidige utgifter
  • Påført og fremtidig inntektstap
  • Hjemmearbeidstap
  • Menerstatning
  • Oppreisning

Hva bør jeg selv gjøre?

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og tror du har fått en nakkeskade så er det veldig viktig å sikre bevis. Det er du som skadelidt som må dokumentere at nakkeskaden skyldes trafikkulykken.

Du bør oppsøke lege så fort som mulig etter ulykken for å få nedskrevet i journalen alle de smertene/plagene du opplever.

Ved vedvarende plager bør du oppsøke legen din jevnlig for å få nedskrevet alle plagene. Hvis du ikke har bevis for plager i form av medisinsk dokumentasjon kan det bli vanskelig å få erstatning fra forsikringsselskapet.

Bør jeg bruke advokat ved nakkeskade?

Det kan for mange være vanskelig å forholde seg til forsikringsselskapet i erstatningssaken.

Kravene som stilles for å ha krav på erstatning etter en nakkeskade er kompliserte og mange har behov for hjelp for å sikre at de riktige vurderinger blir gjort.

Hva du har krav på i erstatning etter en nakkeskade kan også være vanskelig å beregne. At du får kyndig advokatbistand kan få stor betydning i din sak, særlig hvis forsikringsselskapet vil at du skal undersøkes hos en spesialist som skal vurdere nakkeskaden.

Vi anbefaler at du kontakter en advokat tidlig i prosessen.

Godt å vite! Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av det ansvarlige trafikkforsikringsselskapet som en del av erstatningen.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

Har du fått en nakkeskade etter en trafikkulykke? Vi har lang erfaring med å håndtere erstatningssaker etter en trafikkulykke. Vi vil jobbe for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • Bistå med utredning av saken
  • Bistå ved valg av spesialist som skal vurdere din nakkeskade
  • Vurdere erstatningstilbud
  • Fremsette erstatningskrav
  • Bistå ved eventuelt avslag fra forsikringsselskapet

Har du spørsmål knyttet til trafikkskade? Snakk med oss.