Hjem
icon

Underholdsplikt og barnebidrag

Far som klemmer barnet sitt.

Underholdsplikt er foreldrenes plikt til å dekke sine barns nødvendige utgifter. Dette er i utgangspunktet kostnader knyttet til mat, klær, bolig, utdannelse og fritidsaktiviteter.

Viktige forhold du trenger å vite om underholdsplikt og barnebidrag:

Foreldre som ikke bor sammen

Dekking av utgifter faller som oftest naturlig for foreldre som bor sammen. Det er som regel en utfordring først når foreldrene ikke bor sammen.

Den som ikke bor fast sammen med barnet, blir dermed bidragspliktig.

Forelderen som mottar bidrag, kalles for bidragsmottaker.

Hvis barnet har mottatt verdier gjennom arv eller lignende, kan det i noen tilfeller gi utslag på bidragsplikten.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til barnebidrag, og veileder deg i din sak.


Hvordan fastsettes barnebidraget?

Ofte blir bidraget fastsatt gjennom en privat avtale mellom foreldrene. Foreldre som er usikre på hvordan bidraget skal fastsettes, kan bruke NAVs bidragskalkulator. Denne er til god hjelp for å få beregnet hvor mye som skal betales i bidrag.

Bidraget skal ta hensyn til barnets utgifter, foreldrenes inntekter og omfanget av foreldrenes samvær.

Hvis foreldrene ikke blir enige, kan fastsettelsen påklages og videre (hvis nødvendig) bringes inn for domstolen.

Vi har dyktige advokater som kan hjelpe dere med fastsettelse av barnebidrag.

Kan barnebidraget endres?

Ja, ved behov kan bidraget endres når som helst.

En bidragsavtale bør opprettes slik at den kan ta høyde for eventuelle endringer.

Hvis bidraget er fastsatt av domstolen, kan bidraget kun endres ved særlige grunner.

Våre advokater kan bistå deg ved bidragsendringer.

Hva med enslige forsørgere?

Enslige forsørgere har rett på støtte fra staten til barnets underhold.

Denne støtten får du gjennom å søke til NAV.

Hvis du er uenig på vedtaket, har du rett på å kunne klage.

Dersom bidragspliktig ikke betaler

Hvis den bidragspliktige ikke vedholder avtalen om bidrag, kan bidraget forskutteres av det offentlige gjennom NAV.

Hvis den bidragspliktige ikke holder avtalen om bidrag, kan bidraget forskutteres av det offentlige gjennom NAV.

Dersom far er bidragspliktig, og nekter å betale barnebidrag fordi han benekter at han er barnets far, må det bli lagt frem bevis gjennom farskapstest før innkrevingen kan gjennomføres.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får bistand til å fastsette og/eller endre barnebidrag.
 • Du får bistand i spørsmål knyttet til underholdsplikt.
 • Du får rådgivning knyttet til barnebidrag.
 • Du får bistand i familierettslige problemstillinger.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Silje

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til underholdsplikt? Snakk med oss.