Hjem
icon

Hvordan si fra seg foreldreansvaret?

En liten gutt står og ser ut av verandadøren mens han holder en kosebamse.

Det kan være flere grunner til hvorfor en forelder ønsker å si fra seg foreldreansvaret. Foreldreansvaret innebærer å ta avgjørelser i forbindelse med barnets personlige forhold, og handle etter barnets interesser og behov. Eksempler på avgjørelser som faller inn under foreldreansvaret, kan være valg av skole eller trosretning.

Si fra seg foreldreansvaret - Dette får du vite:

Foreldreansvaret - Hva inngår i dette ansvaret?

Dersom man har foreldreansvar, enten felles eller alene, har du en rett og en plikt til å ta avgjørelser som omhandler barnets personlige forhold.

En viktig del av ansvaret er å ha barnets behov og interesser i fokus.

Dersom du har foreldreansvar, kan altså ikke den andre forelderen for eksempel flytte barnet ut av landet, skifte skole eller bestemme større medisinske uten ditt samtykke.

Den eller de som har foreldreansvar, er pliktig å gi barnet omsorg og omtanke, samt oppdra og forsørge for barnet. Dersom omsorgen som utøves er under et minstemål, vil barnevernet kunne gripe inn.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til foreldreansvar

Hvordan sier man fra seg foreldreansvaret, og hva innebærer det?

Dersom du sier fra deg foreldreansvaret, vil du ikke lenger ha en rett eller en plikt til å ta avgjørelser om barnet i personlige forhold. Dette betyr at den andre forelderen vil ha mulighet til å bestemme over barnet uten ditt samtykke, for eksempel flytte barnet ut av landet, eller endre barnets navn.

Opplysninger om hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn finnes i Folkeregisteret.

For å kunne frasi seg foreldreansvaret med rettslig virkning, må begge foreldrene skrive under på en melding til Folkeregisteret. En forelder kan ikke si fra seg foreldreansvaret dersom barnet bor fast hos vedkommende. Dersom foreldrene er gift, kan heller ikke den ene si fra seg foreldreansvaret.

Selv om du har sagt fra deg foreldreansvaret, har du fortsatt underholdsplikt. Dette betyr at du sammen med den andre forelderen vil være ansvarlig for utgifter knyttet til barnets forsørgelse, til tross for at du ikke har foreldreansvar.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til å si fra seg foreldreansvaret? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om å si fra seg foreldreansvar?

Kontakt oss