Hjem
icon

Si fra seg foreldreansvar

En liten gutt står og ser ut av verandadøren mens han holder en kosebamse.

Det kan være flere grunner til hvorfor en forelder ønsker å si fra seg foreldreansvaret. Foreldreansvaret innebærer å ta avgjørelser i forbindelse med barnets personlige forhold, og handle etter barnets interesser og behov. Eksempler på avgjørelser som faller inn under foreldreansvaret, kan være valg av skole eller trosretning.

Dette får du vite om å si fra seg foreldreansvaret:

Foreldreansvaret - Hva inngår i dette ansvaret?

Dersom man har foreldreansvar, enten felles eller alene, har du en rett og en plikt til å ta avgjørelser som omhandler barnets personlige forhold. En viktig del av ansvaret er å ha barnets behov og interesser i fokus. Dersom du har foreldreansvar, kan altså ikke den andre forelderen for eksempel flytte barnet ut av landet, skifte skole eller bestemme større medisinske uten ditt samtykke.

Den eller de som har foreldreansvar, er pliktig å gi barnet omsorg og omtanke, samt oppdra og forsørge for barnet. Dersom omsorgen som utøver er under et minstemål, vil barnevernet kunne gripe inn.

Hvordan sier man fra seg foreldreansvaret, og hva innebærer det?

Dersom du sier fra deg foreldreansvaret, vil du ikke lenger ha en rett eller en plikt til å ta avgjørelser om barnet i personlige forhold. Dette betyr at den andre forelderen vil ha mulighet til å bestemme over barnet uten ditt samtykke, for eksempel flytte barnet ut av landet, eller endre barnets navn.

Opplysninger om hvilket foreldreansvar som er registrert på et barn finnes i Folkeregisteret. For å kunne frasi seg foreldreansvaret med rettslig virkning, må begge foreldrene skrive under på en melding til Folkeregisteret. En forelder kan ikke si fra seg foreldreansvaret dersom barnet bor fast hos vedkommende. Dersom foreldrene er gift, kan heller ikke den ene si fra seg foreldreansvaret.

Selv om du har sagt fra deg foreldreansvaret, har du fortsatt underholdningsplikt. Dette betyr at du sammen med den andre forelderen vil være ansvarlig for utgifter knyttet til barnets forsørgelse, til tross for at du ikke har foreldreansvar.

Har du spørsmål knyttet til å si fra seg foreldreansvaret? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv

Har du spørsmål om å si fra seg foreldreansvar?

Kontakt oss