Hjem
icon

Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn

Foreldre som planlegger sammen.

Både samboere og ektefeller har de samme rettighetene knyttet til barnefordeling. Etter et samlivsbrudd mellom samboere, er foreldrene forpliktet til å møte på mekling på Familievernkontoret hvis de har barn under 16 år. Formålet med meklingen er å utarbeide en samværsplan for barnet.

Rettigheter ved samlivsbrudd - Dette får du vite:

Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere

Mor og far har like rettigheter ved samlivsbrudd.

Det er imidlertid normalt at små barn bor fast hos den ene forelderen, og har samvær med den andre.

Større barn har ingen slik regel, og det blir i større grad opp til foreldrene å avtale en samværsordning. Etter barnets alder og modenhet vil barnets mening legges vekt på.

Normalt sett begynner dette når barnet er 7 år.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i spørsmål knyttet til dine rettigheter ved samlivsbrudd.

Blir dere ikke enige om samværsfordeling?

Hvis foreldrene ikke blir enige om en samværsordning, vil første steg være mekling på Familievernkontoret. Der får foreldrene hjelp til å lage en samværsavtale.

Hvis praktiseringen av samværsavtalen ikke fungerer, må den ene av forelderen bringe saken inn for domstolen. Her er det viktig at det legges ved en meklingsattest fra Familievernkontoret som ikke er eldre enn 6 måneder.

I barnefordelingssaker tas det alltid utgangspunkt i hva som er barnets beste.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du får bistand i spørsmål om rettigheter ved samlivsbrudd.
  • Du får bistand ved samlivsbrudd og samværsavtaler.

Bli kjent med våre advokater

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn? Snakk med oss.