Hjem
icon

Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn

Foreldre som planlegger sammen.

Både samboere og ektefeller har de samme rettighetene knyttet til barnefordeling. Etter et samlivsbrudd mellom samboere, er foreldrene forpliktet til å møte på mekling på Familievernkontoret hvis de har barn under 16 år. Formålet med meklingen er å utarbeide en samværsplan for barnet.

Viktige forhold du trenger å vite om rettigheter ved samlivsbrudd:

Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere

Mor og far har like rettigheter ved samlivsbrudd.

Det er imidlertid normalt at små barn bor fast hos den ene forelderen, og har samvær med den andre.

Større barn har ingen slik regel, og det blir i større grad opp til foreldrene å avtale en samværsordning. Etter barnets alder og modenhet vil barnets mening legges vekt på.

Normalt sett begynner dette når barnet er 7 år.

Blir dere ikke enige om samværsfordeling?

Hvis foreldrene ikke blir enige om en samværsordning, vil første steg være mekling på Familievernkontoret. Der får foreldrene hjelp til å lage en samværsavtale.

Hvis praktiseringen av samværsavtalen ikke fungerer, må den ene av forelderen bringe saken inn for domstolen. Her er det viktig at det legges ved en meklingsattest fra Familievernkontoret som ikke er eldre enn 6 måneder.

I barnefordelingssaker tas det alltid utgangspunkt i hva som er barnets beste.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spørsmål om rettigheter ved samlivsbrudd
  • Bistand ved samlivsbrudd og samværsavtaler

Har du spørsmål knyttet til rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn? Snakk med oss.