Hjem
icon

Barnefordeling i ferien - Hvordan fungerer det?

Et barn som leker med et lekefly på stranden.

Etter et samlivsbrudd, oppstår det ofte spørsmål om hvordan samværet skal gjennomføres i ferier. Her viser vi eksempler på hvordan samværet kan være i ferie, og det forklares hvordan uenigheter om samværet i ferie kan løses.

Viktige faktorer du trenger å vite om barnefordeling i ferie:

Avtale om samvær

Dersom foreldre har avtalt feriesamvær i en samværsavtale gjør dette det oversiktlig og enklere å gjennomføre samvær i ferier.

Det er viktig å huske på at foreldrene har avtalefrihet. Hvis de imidlertid ikke er enige, anbefales det mekling på Familievernkontoret, der de kan få hjelp til å inngå en samværsavtale.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med mekling på familievernkontoret

Fire eksempler på barnefordeling i ferie

 • Eksempel 1:
  Foreldrene har barnet annenhver påske, jul eller nyttår, høstferie og vinterferie. I sommerferien kan de ha barnet annenhver ferieuke.
 • Eksempel 2:
  Foreldrene har barnet halve påsken, halve juleferien, halve høstferien og halve vinterferien. I sommerferien kan de ha barnet halve sommerferien hver. Foreldrene har barnet halve nyttårsaften hver. På julaften kan de ha barnet halve dagen hver.
 • Eksempel 3:
  En kombinasjon av eksempel 1 og 2.
 • Eksempel 4:
  Foreldrene praktiserer samme samværsordning som de har i vanlige uker.

Dette er bare noen få eksempler, det er mulig å fordele samvær med barn på mange måter.

Hva sier barnet om samvær i ferie?

Ut ifra alder og modenhet hos barn, kan de være med å dele sine meninger angående ferie.

Snakk med barnet, og se om dette kan være med å løse fordelingen.

Dette bistå Codex Advokat deg med

 • Du får bistand i spørsmål angående barnefordeling og ferie.
 • Du får bistand i barnefordelingssaker.

Bli kjent med våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til barnefordeling i ferie? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv