Hjem
icon

Arv etter samboer: Har du krav på arv?

Par klemmer kjærlig.

Samboere har en begrenset arverett etter hverandre. For samboer uten barn er det ingen arverett. I mange tilfeller er det behov for å opprette et testament for å sikre både egne og hverandres ønsker og behov. I denne artikkelen får du svar på hvilke rettigheter du som samboer har etter arveloven.

Dette får du vite om arv etter samboer:

Samboers arverettigheter - Hvor mye kan samboer arve?

Arveloven beskriver samboerskap som et ekteskapslignende forhold mellom to personer over 18 år, hvor ingen av de er gift, eller samboer med andre.

For etablerte samboere går det et skille mellom de som har, har hatt eller venter barn sammen. Samboere i denne kategorien har rett til arv tilsvarende 4 ganger Grunnbeløpet (G) i Folketrygden. Arv til øvrige samboere avhenger av at det er opprettet et testament som tilgodeser gjenlevende samboer.

Dette er imidlertid dersom samboerne har, har hatt eller venter barn sammen.

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen har også en rett til å overta visse eiendeler i uskifte. En samboers arverett kan utvides, men spørsmålet om hvor mye vil bero på familiesituasjonen og formuen.


Slik hjelper vi deg:

Sammen med deg og din samboer utformer vi et testament som sikrer dere begge to på best mulig måte ut i fra deres situasjon.


Arv samboere - Med felles barn

Om dere har, har hatt eller venter felles barn er avrettet til samboeren 4 ganger Folketrygdens Grunnbeløp. I likhet med gjenlevende ektefellen sin minstearv går arven til gjenlevende samboer foran barnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler.

Arveretten kan utvides eller innskrenkes ved et testament.

En utvidelse av arveretten til samboeren vil begrenses av pliktdelsarven til avdøde sine barn. Barn etter avdøde har rett på 2/3 av avdøde sine verdier (pliktdelsarven), men pliktdelsarven er aldri større enn 15 ganger G per barn.

Dersom testamentet innskrenker rett til arv for den gjenlevende, må samboer ha fått kjennskap til dette på forhånd.

Arv samboere - Uten felles barn

For samboere som ikke har felles barn, er det ingen lovbestemt rett til arv etter hverandre.

Det er altså ingen automatisk arverett. Arv til gjenlevende samboer må sikres gjennom testament. Det kan få store negative konsekvenser for gjenlevende samboer om man ikke er bevisst den manglende arveretten. Dette gjelder særlig for parter som treffer hverandre i voksen alder og har barn på hver sin kant. Da risikerer gjenlevende å måtte flytte fra hus og hjem samtidig som man sørger over tapet av sin samboer.

Obs!
Hvis samboere ønsker å sikre hverandre, kan de tilgodese den andre eller hverandre gjensidig i testament.

Ved å opprette et gjensidig testament innenfor lovens rammer, vil samboerne kunne sikre seg mot at den gjenlevende får økonomiske vanskeligheter etter den andres bortgang. Husk at de må respektere arvelovens bestemmelser om pliktdelsarv.

Uskifte for samboere

Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende samboer overtar rådigheten over den avdødes formue, eiendeler og gjeld, og at arveoppgjøret med avdødes arvinger blir utsatt. Å sitte i uskiftet bo vil for gjenlevende samboer innebære at arveoppgjøret med avdødes arvinger utsettes, og at den gjenlevende samboeren kan råde over verdiene frem til sin død eller vilkårene for uskifte opphører.

Uskifte for samboere - Med felles barn

Har samboere felles barn, har gjenlevende samboer rett til å sitte i uskiftet bo med noen bestemte eiendeler.

Disse eiendelene er følgende:

  • Felles bo og innbo
  • Bil og fritidseiendom som tjente til felles bruk for samboerne
  • Eventuelt andre eiendeler som er fastsatt i testament eller arvingene samtykker

Dersom lengstlevende samboer benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo, blir den parten også personlig ansvarlig for gjelden som hvilte på den avdøde samboeren.

Avdødes særkullsbarn har rett til å kreve sin arv umiddelbart. Særkullsbarn er barn som avdøde hadde med noen andre enn samboeren. Gjenlevende samboer har da ikke krav på å sitte i uskiftet bo, og kan kun gjøre det dersom vedkommende får samtykke fra særkullsbarnet.


Slik hjelper vi deg:

Sammen med deg og særkullsbarn(a) kan vi sette opp et forhåndssamtykke til uskifte, skreddersydd til deres behov.


Uskifte for samboere - Uten felles barn

Dersom samboerne ikke har felles barn, har ikke gjenlevende samboer rett til å sitte i uskiftet bo. Det er heller ikke mulig å fastsette en uskifterett i testamentet.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Vegard

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til arv etter samboer? Snakk med oss.