Hjem

Arv etter samboer: Har du krav på arv?

Par klemmer kjærlig.

Samboere har begrenset arverett etter hverandre. I mange tilfeller er det behov for å opprette et testament for å sikre både egne og hverandres rettigheter og ønsker. I denne artikkelen får du svar på hvilke rettigheter du som samboer har etter arveloven.

Dette får du vite om arv etter samboer:

Samboers arverettigheter - Hvor mye kan samboer arve?

Arveloven beskriver et samboerskap som noe som omfatter to personer over 18 år, hvor ingen av de er gift, registrert partner eller samboer med andre og lever sammen i et ekteskapsliknende forhold.

Den som er samboer med avdøde ved dødsfallet, har rett til arv tilsvarende 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. Det er imidlertid en sentral begrensning for samboere. Samboers rett til arv gjelder først og fremst dersom samboerne har, har hatt eller venter barn sammen.

Arv samboere - Med felles barn

Om dere har felles barn er avrettet til samboeren 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp og går foran barnas pliktdelsarv der boet ikke er stort nok til å dekke begge deler.

Arveretten kan utvides eller innskrenkes ved et testament. Dersom testamentet innskrenker rett til arv for den gjenlevende, må samboer ha fått kjennskap til dette på forhånd.

Arv samboere - Uten felles barn

For samboere som ikke har felles barn, er det ingen lovbestemt rett til arv etter hverandre. Dette må sikres gjennom hverandres testament. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre økonomiske vanskeligheter for den gjenlevende part.

Obs! Hvis samboere ønsker å sikre hverandre, kan de tilgodese den andre eller hverandre gjensidig i testament. Ved å opprette et gjensidig testament innenfor lovens rammer, vil samboerne kunne sikre seg mot at den gjenlevende får økonomiske vanskeligheter etter den andres bortgang.

Uskifte for samboere

Å sitte i uskiftet bo betyr at gjenlevende ektefelle overtar den avdødes formue, eiendeler og gjeld, og at arveoppgjøret med avdødes arvinger blir utsatt. Å sitte i uskiftet bo vil for gjenlevende samboer innebære at arveoppgjøret med avdødes arvinger til dels utsettes.

Uskifte for samboere - Med felles barn

Har samboere felles barn, har gjenlevende samboer rett til å sitte i uskiftet bo.

Dersom lengstlevende samboer benytter seg av retten til å sitte i uskiftet bo, blir den parten også personlig ansvarlig for gjelden som hvilte på den avdøde samboeren.

Avdødes særkullsbarn har rett til å kreve sin arv umiddelbart. Særkullsbarn er barn som avdøde hadde med noen andre enn samboeren. Gjenlevende samboer har da ikke krav på å sitte i uskiftet bo, og kan kun gjøre det dersom vedkommende får samtykke fra særkullsbarnet.

Uskifte for samboere - Uten felles barn

Dersom samboerne ikke har felles barn, har ikke gjenlevende samboer mulighet til å sitte i uskifte bo. Det er heller ikke mulig å fastsette en uskifterett i testamentet.

Har du spørsmål knyttet til arv etter samboer? Snakk med oss.