Hjem
icon

Samboer­kontrakt: Er det nødvendig?

Et eldre par sitter i sofaen og smiler.

Vi mener at en samboeravtale bør være grunnlaget for ethvert samboerforhold. Da unngår man diskusjoner om hvem som eier hva ved et eventuelt samlivsbrudd. I tillegg kan det bidra til at det ikke oppstår konflikter under samlivet. Det finnes ingen lov om samboerskap og derfor er det særlig viktig å skrive avtaler som samboere. I denne artikkelen får du svar på spørsmål knyttet til samboerkontrakter.

Dette får du vite om samboerkontrakt:

Hvorfor skal man skrive en samboerkontrakt?

Det er store forskjeller mellom rettighetene ektefeller har i et ekteskap og hva samboere har under et samboerskap. En samboerkontrakt kan avtalefeste fordelingen av eiendeler, gjeld og det interne formuesforholdet mellom samboerne. En slik samboerkontrakt kan gi klarhet i hvordan fordelingen av verdiene skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.

Det er viktig å huske på at det ikke finnes en lov for samboere, slik at en samboerkontrakt vil være det samboerne må forholde seg til ved en oppløsning av samboerskapet. Samboerkontrakten kan også bidra til å avklare uenigheter mellom samboerne i løpet av samboerskapet.

Hva reguleres i en samboerkontrakt?

Hvem eier hva?

En samboeravtale bør ha en oversikt over hvem som eier hva. Det lurt at begge parter utarbeider en liste over eiendelene sine og eventuelt hvor stor andel hver av dem eier av de gjenstandene som eies sammen. Denne listen kan samboerne fortløpende oppdatere når de kjøper gjenstander i løpet av samboerskapet.

Tips! Ved et samlivsbrudd kan det oppstå uenighet om hvem som eier hvilke eiendeler, for eksempel i fordelingen av møbler. Samboeravtalen bør derfor ha en oversikt over hvem som eier hva. Den kan også bestemme hva som skal skje dersom samboerne ikke blir enige om hvem som skal overta felles eiendeler, for eksempel at disse skal selges.

Fremtidige erverv

Samboeravtalen bør også inneholde bestemmelser på hva som vil skje med gjenstander som erverves i fremtiden.

Dette kan for eksempel være:

 • Eiendeler i arv og gaver
 • Ting som er kjøpt i fellesskap
 • Avkastning av felles investeringer

Som utgangspunkt opprettes det ikke noe sameie uten at samboerne faktisk kjøper noe sammen eller avtaler dette konkret, men det kan være greit å ha dette avtalefestet så det ikke blir noen tvil.

«Vi leier sammen, bør vi skrive en samboerkontrakt?»

Hvis dere leier bolig sammen kan det også være greit å skrive en samboerkontrakt.

Denne kan for eksempel inneholde:

 • Fordeling av løpende kostnader som husleie, strøm, forsikringer, mat, reiser og tilsvarende
 • Fordeling av eventuell bil, båt og lignende
 • Hvem som står på leiekontrakten, og om man kan bli ansvarlig for å betale for den andre
 • Hva som skjer hvis den ene betaler husleie for den andre
 • Hva som skjer hvis den ene ødelegger noe i leiligheten, slik at husleier krever at dette erstattes

«Vi har kjøpt bolig sammen, hvordan burde vår samboeravtale se ut?»

Om dere har kjøpt en bolig sammen, er det ofte snakk om store verdier. Uansett hvor store verdier hver av dere har, er dette noe som kan være nyttig å regulere i en kontrakt. Når det gjelder bolig er det først og fremst interessant å definere hver samboers eierbrøk i boligen. Dette kommer an på hvor stor egenkapital og lån hver av partene gikk inn med.

Avtalen burde også:

 • Definere det interne ansvaret for løpende kostnader
 • Definere hvordan samboerne skal fordele utgiftene til eventuelle påkostninger, som for eksempel oppussing
 • Definere hver av samboernes lån, ansvar og fordeling internt
 • Definere hva skjer hvis den ene dekker den andres del av lånet

Samboeravtale og gjeld

I samboeravtalen bør det stå noe om gjeld som er tatt opp i fellesskap. I utgangspunktet er den enkelte samboer ansvarlig for sin egen gjeld.

For felles gjeld er det hver av samboerne som utgangspunkt ansvarlig for halvparten, og eierbrøken defineres basert på dette.

Dersom samboerne bidrar med nedbetaling av hverandres lån, og skal ha rettigheter som følge av dette, må dette avtalefestes. I samboeravtalen bør det derfor defineres hvordan gjelden er fordelt mellom dere, og hva som skjer dersom den ene samboeren dekker den andres gjeld. Dette er forhold mange samboere krangler om i ettertid.

Obs! Økonomi er en vanlig konflikt i parforhold. Derfor bør det stå noe om disse elementene i samboerkontrakten:

 • Nedbetaling av boliglån, ordinære og ekstraordinære
 • Ansvar for kostnader til vedlikehold og utbedring av bolig
 • Fordeling av løpende utgifter
 • Fordeling av kostnader for oppussing

Tips: Opprett en felles konto. Denne kontoen kan være utgangspunktet for alle fellesutgifter. Dette kan for eksempel være strøm, lån og leie, i tillegg til andre utgifter som mat, julegaver og tilsvarende.

Samboerkontrakt: Behøver du vitner?

For samboeravtaler er det ikke krav om å ha vitner for at avtalen skal være gyldig mellom dere.

Har du spørsmål knyttet til samboerkontrakt? Snakk med oss.