Hjem

Samboer­kontrakt: Er det nødvendig?

Et eldre par sitter i sofaen og smiler.

En samboeravtale bør være grunnlaget for ethvert samboerforhold. Da unngår man diskusjoner om hvem som eier hva ved et eventuelt samlivsbrudd. I denne artikkelen får du svar på spørsmål knyttet til samboerkontrakter.

Dette får du vite om samboerkontrakt:

Hvorfor skal man skrive en samboerkontrakt?

Det er store forskjeller mellom rettighetene ektefeller har, kontra rettigheter man har som samboere. En samboerkontrakt kan bidra med å regulere de ulike situasjonene som kan oppstå i et parforhold. En samboerkontrakt kan gi klarhet i hvordan fordelingen av verdiene skal skje ved et eventuelt samlivsbrudd.

Hva reguleres i en samboerkontrakt?

Hvem eier hva?

En samboeravtale definerer i utgangspunktet hvem som eier hva. Det lurt at begge parter utarbeider en liste over eiendeler og hvem som eier dette, slik at det blir dokumentert hva den enkelte har brakt med seg inn i samboerskapet.

Tips! Ved et eventuelt samlivsbrudd kan det oppstå uenigheter om hvem som eier hva av felles eiendeler, slik som for eksempel møbler. Derfor bør kontrakten inneholde en klausul om hvordan dette skal løses. Man kan for eksempel bestemme i kontrakten at eiendeler skal selges dersom det oppstår uenighet om hvem som skal overta eiendelen.

Fremtidige erverv

Samboeravtalen bør også inneholde bestemmelser på hva som vil skje med gjenstander som erverves i fremtiden.

Dette kan for eksempel være:

 • Eiendeler i arv og gaver
 • Ting som er kjøpt i fellesskap
 • Avkastning av felles investeringer

«Vi leier sammen, bør vi skrive en samboerkontrakt?»

Hvis dere leier bolig sammen, burde dere skrive en samboerkontrakt. Her anbefales det å skrive utdypende om hver samboers økonomiske forhold. Dette kan for eksempel være:

 • Fordeling av løpende kostnader som husleie, strøm, forsikringer, mat, reiser og tilsvarende
 • Fordeling av eventuell bil, båt og lignende
 • Hvem som står på leiekontrakten, og om man kan bli ansvarlig for å betale for den andre
 • Hva som skjer hvis den ene betaler husleie for den andre
 • Hva som skjer hvis den ene ødelegger noe i leiligheten, slik at husleier krever at dette erstattes«Vi har kjøpt bolig sammen, hvordan burde vår samboeravtale se ut?»

Om dere har kjøpt en bolig sammen, kan det være store verdier inne i bildet. Uansett hvor store verdier hver av dere har, er dette noe som kan være nyttig å regulere i en kontrakt. Når det gjelder bolig er det først og fremst nødvendig å definere hver samboers eierbrøk i boligen. Dette kommer an på både egenkapital og lån.

Avtalen burde også:

 • Definere ansvaret for løpende kostnader
 • Definere ansvaret for påkostninger, som for eksempel oppussing – etter eierbrøk
 • Definere lån, ansvar og fordeling
 • Definere hva skjer hvis den ene dekker den andres del av lånet

Samboeravtale og gjeld

I samboeravtalen bør det stå noe om gjeld som er tatt opp i fellesskap. I utgangspunktet er den enkelte samboer ansvarlig for sin egen gjeld. Dersom samboerne bidrar med nedbetaling av hverandres lån, og skal ha rettigheter som følge av dette, må dette avtalefestes. I samboeravtalen bør det derfor defineres hvordan gjelden er fordelt mellom dere, og hva som skjer dersom den ene samboeren dekker den andres gjeld.

Obs! Økonomi er en vanlig konflikt i parforhold. Derfor bør det stå noe om disse elementene i samboerkontrakten:

 • Nedbetaling av boliglån
 • Ansvar for utbedringer av bolig
 • Fordeling av løpende utgifter
 • Fordeling av kostnader for oppussing

Tips: Opprett en felles konto. Denne kontoen kan være utgangspunktet for alle fellesutgifter. Dette kan for eksempel være strøm, lån og leie, i tillegg til andre utgifter som mat, julegaver og tilsvarende.

Samboerkontrakt: Behøver du vitner?

For samboeravtaler er det ikke krav om å ha vitner for at avtalen skal være gyldig mellom dere.

Har du spørsmål knyttet til samboerkontrakt? Snakk med oss.