Hjem

Samboerskap som samlivsform

Det finnes ingen lover som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Det er derfor viktig å opprette en avtale seg imellom som regulerer dette formuesforholdet. Denne artikkelen redegjør for alt du trenger å vite om samboerskap som samlivsform.

En kvinne som spiser spaghetti på kjøkkenet.
icon

Dette får du vite om samboerskap:

Samboere - Arvelovens definisjon

Arveloven definerer et samboerskap som et ekteskapslignende forhold mellom to personer over 18 år, hvor ingen av de er gift, registrert partner eller samboer med andre. Man anses dermed ikke som samboere etter denne definisjonen dersom man er venner som bor sammen.

Regler for samboerskap - Hvem eier hva?

Utgangspunktet for samboere er at hver av samboeren eier det de erverver. Dette gjelder også alt hver av dem kjøper i løpet av samboerskapet. Det oppstår ikke noe økonomisk fellesskap med mindre man uttrykkelig avtaler dette eller setter inn penger på en felles konto.

Utgangspunktet for samboerskap er at hver av partene eier hvert sitt.

En eiendel kan her enten være i eneeie eller sameie. Hvis en av samboerene kjøper noe alene, er det denne samboernes eneeie. Når samboerne kjøper noe i fellesskap, oppstår det et sameie mellom samboerne.

Mange samboere kjøper felles bolig. Noen kjøper også felles bil, båt, fritidseiendom eller andre verdier.

Hvis ikke annet er avtalt i en samboeravtale, gjelder det etter sameieloven at hver part eier halvparten av eiendelen hvis de har kjøpt den i fellesskap. For å sikre hverandre, vil vi understreke tidlig at en samboeravtale er viktig i et samboerskap.

Det er også viktig å merke seg at eierbrøken for boligen ikke nødvendigvis reflekterer hvor mye hver av samboerne faktisk eier av boligen. Som utgangspunkt er det formelle eierforholdet 50/50 ved kjøp av felles bolig, men det interne og reelle eierforholdet kan ofte være et annet.

For å definere hvor mye hver av samboerne faktisk eier, er det nødvendig å se på hvordan boligen ble finansiert. Etter mange år kan det være vanskelig både å huske og å dokumentere dette, slik at en samboeravtale er til stor hjelp i disse tilfellene.

samboerskap2
Utgangspunktet for samboere er at partene eier hvert sitt.

Samboerkontrakt - Er det nødvendig?

En samboerkontrakt er et viktig dokument, og bør være grunnlaget for ethvert samboerforhold. Gjennom samboerkontrakten defineres hvem som eier hva i parforholdet. Med en slik kontrakt kan man unngå diskusjoner om hvem som eier hva ved et eventuelt samlivsbrudd, men også unngå krangler om eierforhold i løpet av samboerskapet.

Vi anbefaler samboere som både eier sammen eller leier sammen å skrive en samboerkontrakt.

Hva skjer ved opphør av samboerskap?

Når et samboerskap opphører er hovedregelen at verdiene skal deles etter eierforhold. I motsetning skal ektefellers eiendeler som hovedregel deles likt mellom ektefellene.

Dersom en samboer eier en eiendel i eneeie, vil vedkommende ta med seg denne verdien ut av forholdet. Eiendeler som eies i sameie skal fordeles etter eierbrøk.

  • For eiendeler hvor det foreligger en avtale på kjøpstidspunktet, slik som for eksempel en leilighet eller en bil, vil eiendelen i utgangspunktet bli delt etter eierbrøken.
  • For gjenstander som er kjøpt i fellesskap uten at det foreligger en avtale, vil samboerne anses som å eie halvparten hver.

Arv etter samboer - Hva sier loven?

Samboere har en begrenset arverett etter hverandre. Det er kun samboere som har, har hatt eller venter barn sammen som har rett på arv. Gjenlevende samboer har da rett på 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp).

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen kan også overta bestemte eiendeler i boet i uskifte Denne uskifteretten kan utvides i testament. Det samme kan størrelsen på arven dersom formuen er av en viss størrelse.

Samboere uten barn felles barn, har ikke arverett etter loven. Alle samboerpar bør derfor vurdere om de skal sikre egne og hverandres rettigheter og ønsker i et testament.

Registrere samboerskap - Er det nødvendig?

I Norge finnes det ingen registreringsordning for samboerskap.

Trenger dere bekreftelse på at dere er samboere, kan dere bestille en bostedattest hos skatteetaten.

Har du spørsmål knyttet til samboerkontrakt? Snakk med oss.

Har du spørsmål om samboerskap?

Kontakt oss