Hjem

Samboerskap som samlivsform

Det finnes ingen lover som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Det er derfor viktig å opprette en avtale seg imellom som regulerer dette formuesforholdet. Denne artikkelen redegjør for alt du trenger å vite om samboerskap som samlivsform.

En kvinne som spiser spaghetti på kjøkkenet.

Dette får du vite om samboerskap:

Samboere - Arvelovens definisjon

Arveloven beskriver et samboerskap som noe som omfatter to personer over 18 år, hvor ingen av de er gift, registrert partner eller samboer med andre, og som lever sammen i et ekteskapsliknende forhold.

Regler for samboerskap - Hvem eier hva?

Utgangspunktet for samboere er at verdiene ved et samlivsbrudd skal deles basert på hvem av partene som har kjøpt hva. En eiendel kan her enten være i eneeie eller sameie.

Utgangspunktet for samboerskap er at partene eier hvert sitt.

Samboere vil ofte under samlivet kjøpe eiendeler i fellesskap. I de tilfeller eiendeler blir kjøpt i fellesskap, vil denne eiendelen bli eid av begge samboerne i sameie.

Typiske investeringer samboere kjøper sammen kan for eksempel være bolig, bil eller tilsvarende. Hvis ikke annet er avtalt i en samboeravtale, gjelder det etter sameieloven at hver part eier halvparten av eiendelen. For å sikre hverandre, vil vi understreke tidlig at en samboeravtale er viktig i et samboerskap.

samboerskap2
Utgangspunktet for samboere er at partene eier hvert sitt.

Samboerkontrakt - Er det nødvendig?

En samboerkontrakt er nødvendig, og bør være grunnlaget for ethvert samboerforhold. Gjennom samboerkontrakten defineres hvem som eier hva i parforholdet. Med en slik kontrakt kan man unngå diskusjoner om hvem som eier hva ved et eventuelt samlivsbrudd.

Vi anbefaler samboere som både eier sammen eller leier sammen å skrive en samboerkontrakt.

Hva skjer ved opphør av samboerskap?

Når et samboerskap opphører er hovedregelen at verdiene skal deles basert på hvem av partene som har kjøpt hva.

Dersom en samboer eier en eiendel i eneeie, vil vedkommende ta med seg denne verdien ut av forholdet. Eiendeler som eies i sameie vil bli fordelt noe ulikt.

  • For eiendeler hvor det foreligger en avtale på kjøpstidspunktet, slik som for eksempel en leilighet eller en bil, vil eiendelen i utgangspunktet bli delt etter eierbrøken.
  • For gjenstander som er kjøpt i fellesskap uten at det foreligger en avtale, vil samboerne få halvparten hver.

Arv etter samboer - Hva sier loven?

Samboere har en begrenset arverett etter hverandre. Det er kun samboere som har, har hatt eller venter barn sammen som har rett på arv. Gjenlevende samboer har da rett på minstearv etter avdøde.

Gjenlevende samboer som ikke har barn sammen med avdøde, har ikke arverett etter loven. Alle samboerpar bør derfor vurdere om de skal sikre egne og hverandres rettigheter og ønsker i et testament.

Registrere samboerskap - Er det nødvendig?

I Norge finnes det ingen registreringsordning for samboerskap.

Trenger dere bekreftelse på at dere er samboere, kan dere bestille en bostedattest hos skatteetaten.

Har du spørsmål knyttet til samboerkontrakt? Snakk med oss.

Har du spørsmål om samboerskap?

Kontakt oss