Hjem

Samboerskap som samlivsform

Det finnes ingen lover som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Det er derfor viktig å opprette en avtale seg imellom som regulerer dette formuesforholdet. Denne artikkelen redegjør for alt du trenger å vite om samboerskap som samlivsform.

En kvinne som spiser spaghetti på kjøkkenet.
icon

Dette får du vite om samboerskap:


Samboere - Arvelovens definisjon

Arveloven definerer et samboerskap som et ekteskapslignende forhold mellom to personer over 18 år, hvor ingen av de er gift, eller samboer med andre.

Man anses dermed ikke som samboere etter denne definisjonen dersom man er venner som bor sammen.

Regler for samboerskap - Hvem eier hva?

Utgangspunktet for samboere er at hver av samboerne eier det de erverver. Dette gjelder også alt hver av dem kjøper i løpet av samboerskapet. Det oppstår ikke noe økonomisk fellesskap med mindre man uttrykkelig avtaler dette eller setter inn penger på en felles konto.

Utgangspunktet for samboerskap er at hver av partene eier hvert sitt.

En eiendel kan her enten være i eneeie eller sameie. Hvis en av samboerene kjøper noe alene, er det denne samboernes eneeie. Når samboerne kjøper noe i fellesskap, oppstår det et sameie mellom samboerne.

Mange samboere kjøper felles bolig. Noen kjøper også felles bil, båt, fritidseiendom eller andre verdier.

Hvis ikke annet er avtalt i en samboeravtale, gjelder det etter sameieloven at hver part eier halvparten av eiendelen hvis de har kjøpt den i fellesskap. For å sikre hverandre, vil vi understreke tidlig at en samboeravtale er viktig i et samboerskap.

Det er også viktig å merke seg at den tinglyste eierbrøken for boligen ikke nødvendigvis reflekterer hvor mye hver av samboerne faktisk eier av boligen. Som utgangspunkt er det formelle eierforholdet 50/50 ved kjøp av felles bolig, men det interne og reelle eierforholdet kan ofte være et annet.

For å definere hvor mye hver av samboerne faktisk eier, er det nødvendig å se på hvordan boligen ble finansiert. Etter mange år kan det være vanskelig både å huske og å dokumentere dette, slik at en samboeravtale er til stor hjelp i disse tilfellene.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i alle spørsmål vedrørende samboerskap på en grundig og effektiv måte.

samboerskap2
Utgangspunktet for samboere er at partene eier hvert sitt.

Samboerkontrakt - Er det nødvendig?

En samboerkontrakt er et viktig dokument, og bør være grunnlaget for ethvert samboerforhold. Gjennom samboerkontrakten defineres hvem som eier hva i parforholdet. Med en slik kontrakt kan man unngå diskusjoner om hvem som eier hva ved et eventuelt samlivsbrudd, men også unngå krangler om eierforhold i løpet av samboerskapet.

Vi anbefaler samboere som både eier sammen eller leier sammen å skrive en samboerkontrakt.

Hva skjer ved opphør av samboerskap?

Når et samboerskap opphører er hovedregelen at verdiene skal deles etter eierforhold. I motsetning skal ektefellers eiendeler som hovedregel deles likt mellom ektefellene.

Dersom en samboer eier en eiendel i eneeie, vil vedkommende ta med seg denne verdien ut av forholdet. Eiendeler som eies i sameie skal fordeles etter eierbrøk.

  • For eiendeler hvor det foreligger en avtale på kjøpstidspunktet, slik som for eksempel en leilighet eller en bil, vil eiendelen i utgangspunktet bli delt etter eierbrøken.
  • For gjenstander som er kjøpt i fellesskap uten at det foreligger en avtale, vil samboerne anses som å eie halvparten hver.

Arv etter samboer - Hva sier loven?

Samboere har en begrenset arverett etter hverandre. Det er kun samboere som har, har hatt eller venter barn sammen som har rett på arv. Gjenlevende samboer har da rett på 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp). Samboerens arverett kan bare begrenses ved testament dersom vedkommende fikk kunnskap om testamentet før arvelaterens død.

Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen kan også overta bestemte eiendeler i boet i uskifte Denne uskifteretten kan utvides i testament. Det samme kan størrelsen på arven dersom formuen er av en viss størrelse.

Samboere uten barn felles barn, har ikke arverett etter loven. Alle samboerpar bør derfor vurdere om de skal sikre egne og hverandres rettigheter og ønsker i et testament.

Slik hjelper vi deg:
Sammen med deg og din samboer utformer vi et testament som sikrer dere begge to på best mulig måte ut i fra deres situasjon.

Registrere samboerskap - Er det nødvendig?

I Norge finnes det ingen registreringsordning for samboerskap.

Trenger dere bekreftelse på at dere er samboere, kan dere bestille en bostedattest hos skatteetaten.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Saba Hussain

Advokat

Familierett

Har du spørsmål om samboerskap?

Kontakt oss