Hjem
icon

Samboerskap eller ekteskap?

Mor, far og baby ligger i sengen og slapper av.

Det blir mer og mer vanlig med samboerskap fremfor ekteskap. Det er mange samboere som tenker at de har samme rettigheter i et samboerskap som i et ekteskap. Dette er ikke tilfelle.

Det finnes ingen en egen lov for samboere, slik det gjør for ektefeller. Det er noen viktige forskjeller knyttet til rettigheter ved samboerskap og ekteskap. Denne artikkelen gir deg en kort innføring i disse forskjellene.

Viktige forhold du trenger å vite om samboerskap og ekteskap:

Noen viktige forskjeller for samboere og ektefeller

Når et par gifter seg, får de automatisk felleseie med mindre de har opprettet avtaler om særeie.

Dette får de etter bestemmelsene i ekteskapsloven. Dette betyr at alle verdier som erverves under ekteskapet skal likedeles. Disse rettighetene gjelder ikke for samboerskap.

I et samboerskap vil samboerne i utgangspunktet eie alle verdier de selv har opparbeidet seg under samlivet og har rett til å beholde disse verdiene på et skifte.

Dette kan skape utfordringer og skjevheter blant annet i de tilfeller der den ene samboeren har vært hjemmeværende med felles barn, mens den andre har arbeidet.

Den som har tjent penger har rett på opparbeidet verdier, mens den hjemmeværende risikerer å stå på bar bakke. Dette til tross for at den hjemmeværende har bidratt til å tilrettelegge slik at den andre samboeren kan arbeide.

Det er også store forskjeller knyttet til rettigheter på arv ved dødsfall.

I et ekteskap har gjenlevende part krav på ¼ av formuen, der barna har krav på 2/3 av formuen. I et samboerskap gjelder ikke dette. Her er det kun samboere med felles barn som har arverett og samboere arver kun 4 G, dvs. ca. kr. 450 000,-. Samboere uten felles barn arver ingenting, med mindre dette er bestemt i et testament.

Hvordan kan samboere sikre verdier?

Siden det ikke finnes noen egne lov med rettigheter for samboere, legges dette ansvaret over til samboerne selv.

Det er viktig for samboere som ønsker sikkerhet, å opprette en samboeravtale. Samboeravlen regulerer blant annet hvordan verdier og gjeld skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd eller ved dødsfall.

Det er normalt å inkludere regler om hvordan vedlikeholdsutgifter og påkostninger av sameiegjenstander skal fordeles mellom samboerne.

Det ligger mye kjærlighet i en godt utarbeidet samboeravtale.

Samboere kan også testamentere til hverandre for å sikre den andre samboeren verdier ved dødsfall. Hvis samboerne ikke har noen livsarvinger, kan de testamentere bort alt til hverandre eller enkelte eiendeler.

Ektefeller kan også avtale «særeie i livet, felleseie ved død», men dette er ikke en mulighet for samboere.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til rettigheter ved samboerskap og ekteskap
  • Opprettelse av avtaler
  • Rådgivning knyttet til testament og arv

Har du spørsmål knyttet til samboerskap eller ekteskap? Snakk med oss.