Hjem

Regjeringen starter utredning av en mulig samboerlov

Av: Codex Advokat

Det finnes ikke en egen samboerlov som regulerer de økonomiske forholdene mellom samboere underveis i samlivet eller ved samlivsbrudd. Spørsmålet om det er behov for en samboerlov som regulerer samboernes formuesforhold har imidlertid dukket opp med jevne mellomrom. I februar 2022 fattet Stortinget et enstemmig anmodningsvedtak om å vurdere spørsmålet på nytt.

En dame sitter overfor to mennesker. Foto

Et samboerlovutvalg ble nedsatt i mars i år, 24 år etter at forrige utredning forkastet idéen om en egen samboerlov.

Samboerlovutvalget skal utrede lovgivningen, samt vurdere om det i det hele tatt bør lages en samboerlov. En forutsetning etter Stortingets vedtak er at reglene skal være fravikelige. Dette innebærer at samboere kan avtale at noe annet skal gjelde enn det som følger av en eventuell samboerlov. Utvalget skal levere utredningen sin innen 1. mai 2025.

Før en eventuell samboerlov er vedtatt er det viktig å for samboere som ønsker sikkerhet å opprette en samboeravtale. Samboeravtalen regulerer blant annet hvordan verdier og gjeld skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd eller ved dødsfall. Samboerne kan også testamentere til hverandre for å sikre den andre samboeren verdier ved dødsfall.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Spørsmål knyttet til rettigheter ved samboerskap og ekteskap
  • Opprettelse av avtaler
  • Rådgivning knyttet til testament og arv


Emilie Oddvoll Bøe

Advokatfullmektig

Familierett og Arv


Snakk med oss

Del