Hjem

Er det nødvendig med en samboeravtale? [Sjekkliste]

Av: Codex Advokat

Hva med å spørre samboeren din: «Skal vi skrive en samboeravtale?» Det er kanskje ikke særlig romantisk. Det viser imidlertid at man tar ansvar for egen økonomi, at man tenker langsiktig i forholdet, og at man ønsker å investere i en forutsigbarhet for formuesforholdet i samlivet. Det er mye kjærlighet i gode avtaler. I denne artikkelen får du svar på spørsmål vi i Codex Advokat ofte blir spurt om.

En mann og en kvinne drikker varm sjokolade på julemarkedet.

Hvorfor skal man skrive en samboeravtale?

Det er store forskjeller mellom de rettighetene ektefeller har når de er gift, og det samboere har under et samboerskap. Derfor kan det lønne seg å opprette en samboeravtale som bidrar til å regulere de ulike situasjonene som kan oppstå i et parforhold. Dette kan være en viktig måte å sikre seg mot uenigheter om formuesforholdet senere i samboerskapet, som ikke bare er aktuelt ved et samlivsbrudd.

«Vi har kjøpt bolig sammen, hvordan burde vår samboeravtale se ut?»

Når man har kjøpt en bolig sammen kan det være snakk om store verdier. Uansett hvor store verdier hver av samboeren har, er det mye som kan være nyttig å regulere i en avtale. Når det gjelder bolig er det først og fremst nødvendig å definere hver av samboernes eierbrøk i boligen. Dette kommer an på både egenkapital og lån.

Avtalen burde også definere:

 • Ansvaret for løpende kostnader
 • Ansvaret for påkostninger som for eksempel oppussing – etter eierbrøk
 • Lån, ansvar og fordeling
 • Hva som skjer hvis den ene dekker den andres del av lånet
 • Fordeling av andre gjenstander og annen gjeld

«Vi «bare» leier sammen, burde vi skrive samboeravtale?»

Ja, i tilfeller hvor man leier leilighet/hus sammen, kan man også skrive en samboerkontrakt. Her er det fornuftig å skrive ned andre ting som gjelder hver av samboernes økonomiske forhold, slik som for eksempel:

 • Fordeling av løpende kostnader som husleie, strøm, forsikringer, mat og reiser
 • Fordeling av en eventuell bil
 • Hvem som står på leiekontrakten, og om man kan bli ansvarlig for å betale for den andre
 • Hva som skjer hvis den ene betaler husleie for den andre
 • Hva som skjer hvis den ene ødelegger noe i leiligheten, slik at huseier krever dette betalt
er-det-nødvendig-med-samboeravtale-sjekkliste2
7 punkter som bør være med i en samboeravtale.

Samboeravtale og gjeld

En samboeravtale bør regulere hvordan en ser på gjeld som er tatt opp i fellesskap, i tillegg til eventuell gjeld man har alene. Det er viktig å huske på at utgangspunktet er at hver og en har ansvaret for sin egen gjeld. Dersom samboerne betaler på hverandres lån, og skal ha rettigheter som følge av dette, bør dette avtalefestes. I samboeravtalen burde det derfor stå noe om hvordan gjelden er fordelt og hva som skjer dersom den ene samboeren dekker den andres gjeld. Og hvordan skal dere se på det som blir betalt fra en felles konto?

Obs! Økonomi er noe samboere ofte krangler om, ikke bare ved et samlivsbrudd.

En samboeravtale kan gjøre at man unngår konflikt om økonomi og fordeling av utgifter. Derfor bør det stå noe om disse elementene i samboeravtalen:

 • Fordeling av løpende utgifter
 • Nedbetaling av boliglån
 • Ansvar for utbedringer av bolig
 • Fordeling av kostnader for oppussing

Tips: Opprett en felles konto som dekker felles utgifter.

Denne felleskontoen kan være utgangspunktet for alle felles utgifter, slik som for eksempel:

 • Strøm
 • Lån
 • Leie
 • Andre utgifter som mat, julegaver, og tilsvarende

Dette er bedre enn at én av samboerne blir den som dekker forbruksutgifter, og at den andre betaler boliglån eller sparer opp penger på siden.

Som ektefeller ville man hatt rettigheter i de verdiene partneren skaper i løpet av ekteskapet, men for samboere får man ingen rettigheter i den andres verdier med mindre dette er avtalt. Husk også at samboere uten felles barn ikke har noen automatisk arverett etter hverandre. Dette må man eventuelt skrive i et testament. Sjekk også opp at forsikringer tilgodeser samboeren dersom dette er ønskelig. En samboeravtale vil også være veiledende ovenfor samboerens arvinger, fordi den lister opp hvilke verdier samboeren eide. Dersom det ikke eksisterer en samboeravtale, vil det kunne være vanskelig for arvingene å finne ut av hva den avdøde faktisk eide, eller hvordan gjelden skal fordeles.

Del