Hjem

Opphør av samboerskap – Hvilke rettigheter har du ved et samlivsbrudd?

En mann sitter på terrassen og drikker kaffe.

Et samboerskap anses som opphørt når partene ikke lenger bor sammen. Det finnes ingen formkrav til opphør av et samboerskap. Men hvilke rettigheter har du, og hvordan fordeles verdiene når et samboerskap opphører? Vi gir deg svarene.

Dette får du vite om opphør av samboerskap:

Samboerkontrakten gir klarhet

En samboeravtale kan gi klarhet i hvordan verdiene skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. Samboerkontrakten regulerer hvem som eier hva, og hvordan fremtidige erverv fordeles. Den kan også si noe om hvordan paret har fordelt eierbrøk i felleseid bolig, og det interne ansvaret for felles lån.

Dersom paret har avtalt eierforhold og fordeling av gjenstandene i samboerkontrakten, er det denne avtalen som gjelder ved et samlivsbrudd.

Samboerkontrakten kan kjennes helt eller delvis ugyldig dersom fordelingen anses som urimelig.

Hva er hovedregelen ved opphør av samboerskap?

Hovedregelen ved opphør av samboerskap er at hver part beholder sine verdier og sin gjeld. Det partene eier i eneeie, tar vedkommende med seg ut av samlivet. Det partene eier sammen i sameie, deles i utgangspunktet etter eierbrøk. Dersom det er eiendeler hvor man er usikre på hvem som eier hva, legges det til grunn at partene eier halvparten hver, hvis ikke noe annet er avtalt i samboerkontrakten.

Tips! Vi anbefaler alle som lever i samboerskap å skrive en liste over eiendeler, slik at man unngår konflikter ved opphør av samboerskapet.

Er sameie oppstått?

Noen ganger er det uklart om det har oppstått sameie. Samboere har full avtalefrihet og kan derfor avtale seg imellom om de eier noe sammen. Samboere kan også eie noe sammen hvis en arvelater eller giver bestemmer dette.

Det har oppstått sameie hvis:

  • Paret har gjort en avtale seg imellom om at de eier noe sammen
  • En arvelater eller giver har bestemt det
  • Partene bidrar til ervervet, eksempelvis ved å bidra med en pengesum
  • Gjennom såkalte indirekte bidrag, som for eksempel arbeid i hjemmet eller betaling av forbruksutgifter

Kan jeg kreve tilbake penger jeg har brukt?

Når et samboerskap opphører, er utgangspunktet at det som er forbrukt ikke kan kreves tilbake.

En samboer kan imidlertid fremme et vederlagskrav dersom vedkommende har bidratt til å øke verdien av noe som er den andre samboerens særeie.

Har du spørsmål knyttet til opphør av samboerskap? Snakk med oss.