Hjem
icon

Formkrav ved testament

En eldre dame spiser iskrem på stranden.

Når du oppretter et testament, må det oppfylle visse formkrav for å være gyldig. Arveloven setter nemlig strenge krav til hvilken form testamentet skal ha. Dersom disse kravene ikke blir oppfylt, vil testamentet i verste fall bli ugyldig. Men hva er formkravene ved testament?

Formkrav ved testament - Dette får du vite:

Krav om skriftlighet - Må et testament være skriftlig?

Et testament skal være skriftlig. Dersom du skal opprette et testament trenger du ikke selv skrive det, men kan overlate det til noen andre som får beskjed om hva testamentet ditt skal inneholde.

Som testator må du selv skrive under på testamentet.

Det vil også være tilstrekkelig med en underskrift med såkalt “påholden penn”. Dette uttrykket ble særlig benyttet da ikke alle var skrivekyndige, og det hendte at man måtte signere dokumenter på vegne av noen som ikke kunne skrive.

Å opprette et testament kan reise en rekke spørsmål.
Rollen til våre advokater er å hjelpe deg i prosessen med å opprette et testament, slik at alle dine ønsker og behov blir opprettholdt.

Krav om vitner - Hvor mange vitner må du ha?

Testamentet skal signeres med to vitner til stede.

Du som testator må selv ha godtatt disse vitnene. De valgte vitnene skal ha blitt informert om at dokumentet er din siste vilje ved bortgang, og skal signere testamentet i ditt nærvær.

Vitnene må være myndige, og må være ved full sans og samling. I tillegg kan ikke vitnene eller deres ektefeller være tilgodesett i testamentet, eller være nære slektninger av deg som testator.

Hvilke ordensregler bør følges?

I tillegg til de absolutte kravene for et testament, er det visse ordensregler som bør følges. På testamentet bør vitnene skriftlig opplyse om at du som testator har opprettet testamentet av egen fri vilje, og at du var ved sans og samling. Også vitnenes yrke og adresse bør stå på testamentet. Testamentet bør også være datert.

Det er ikke et krav om at dokumentet er kalt “Testament”. Det holder at formkravene er fulgt.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater kartlegger om ditt testament oppfyller formkravene, hva du eventuelt må gjøre for å oppfylle formkravene og med klare og tydelige formuleringer av dine ønsker.

formkrav ved testament2
Det er en rekke formkrav som må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig.

Nødtestament - Hvilke vilkår og krav gjelder?

Ettersom det er såpass mange formkrav for et testament, vil det ikke alltid være mulig å følge de ordinære kravene for deg som vil opprette et testament. Dette gjelder i all hovedsak dersom du brått blir syk, og vet at du med stor sannsynlighet kommer til å dø før du rekker å få på plass et vanlig testament.

På visse vilkår er det derfor mulig å opprette et testament som ikke oppfyller de vanlige formkravene, men som likevel er gyldig.

Det finnes to ulike typer nødtestament, nemlig muntlig og skriftlig.

Et muntlig nødtestament må opprettes i nærvær av to vitner. Disse må du som testator ha godtatt, og de må være til stede sammen når nødtestamentet blir opprettet. Etter at du har avgitt ditt muntlige testament, er det anbefalt at vitnene skriver ned hva du har sagt, samt hva som hindret deg i å følge formkravene til et vanlig testament.

Et skriftlig nødtestament behøver ikke vitner, dersom det ikke har vært mulig å få tak i noen som kan stille opp som vitner. Dette vilkåret er likevel strengt, og det er ikke tilstrekkelig at det bare var vanskelig eller tungvint å få tak i vitner. Du må selv ha skrevet og signert nødtestamentet for at det skal være gyldig.

Et nødtestament vil slutte å være gyldig dersom årsaken til nødtestamentet ikke lenger ligger for grunn.

Dersom det for eksempel var dødelig sykdom som gjorde at du opprettet nødtestamentet, vil ikke testamentet lenger være gyldig dersom du skulle bli frisk. I slike tilfeller gir loven deg tre måneder på å opprette et standard testament, som oppfyller de vanlige formkravene.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med å kartlegge vilkårene for nødtestament er oppfylt i deres tilfelle.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Vegard

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til formkrav ved testament? Snakk med oss.