Hjem

Gjensidig testament

En kvinne tar bilde av mannen sin som står og maler.

Et gjensidig testament er et testament hvor to personer, som oftest ektefeller eller samboere, bestemmer at den som lever lengst skal arve førsteavdøde. Testamentet kan gjelde for hele eller deler av formuen.

Dette får du vite om gjensidig testament:

Hva er et gjensidig testament?

I et gjensidig testament velger to eller flere personer å tilgodese hverandre i sine testamenter. Dette innebærer at lengstlevende ektefelle/samboer skal arve den andre ved vedkommendes bortgang. Som oftest opprettes gjensidige testamenter av ektefeller eller samboere, men også for andre kan det lønne seg å opprette gjensidig testament. Et eksempel kan være to forretningspartnere, som ønsker å sikre forretningen ved at gjenlevende arver den.

Utforming og formkrav - Hva kreves i et gjensidig testament?

Et gjensidig testament inneholder noe man kaller for primærdisposisjon. Denne regulerer hva som skal skje med formuen til den første personen («Person 1») når vedkommende dør, og at det er testatoren av det andre testamentet («Person 2») som skal være arving.

I mange tilfeller bestemmer også testamentet hva som skal skje med formuen til Person 1 når Person 2 også dør. Dette er da en sekundærdisposisjon. Sekundærarvingers arverett vil imidlertid ofte være svært usikker, ettersom Person 2 normalt sett vil kunne bruke hele formuen til Person 1.

Når det kommer til de formelle formkravene, gjelder de samme kravene som for vanlige testamenter.

Gjensidig testament og uskifteordningen - Hvilket behov har man egentlig for et gjensidig testament?

Uskifteordningen gjør at gjenlevende ektefelle har rett til å sitte i uskiftet bo med alle arvinger, med unntak av særkullsbarn. Særkullsbarn er barn fra tidligere forhold. Gjensidige testamenter vil derfor være spesielt aktuelt dersom én eller begge ektefeller har særkullsbarn, ettersom ektefellers og samboeres rett til å sitte i uskiftet bo i slike tilfeller vil være avhengig av samtykke fra særkullsbarna. Dersom samtykke til uskifte ikke gis, vil et gjensidig testament kunne bidra til å sikre gjenlevende ektefelle/samboer.

For samboere kan det være mer aktuelt med gjensidig testament enn det er for ektefeller, spesielt dersom de ikke har felles barn. Samboere har nemlig ikke samme arverett som ektefeller, og har derfor ingen rett til å sitte i uskiftet bo. Et gjensidig testament vil derfor kunne gi den gjenlevende samboeren samme rettigheter som en gjenlevende ektefelle ville hatt.

Tilbakekalling og endring av gjensidig testament - Hvilke regler finnes?

Du står fritt til å både endre og tilbakekalle et gjensidig testament, på lik linje med et vanlig testament. Det er viktig å merke seg at dette ikke innebærer at den andres testament faller bort. Det er derfor et krav at den andre testatoren får informasjon om dette, med mindre endringen er til fordel for den andre. En slik endring vil være gyldig selv om den andre testatoren ikke har fått kunnskap om det.

Har du spørsmål knyttet til gjensidig testament? Snakk med oss.