Hjem

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er omfattende, og tvister her blir ofte kompliserte og ressurskrevende. Vi er her for å håndtere problemstillingene for deg, slik at du kan fokusere på å få prosjektet i havn i tide.

Hva gjør vi for deg?

Vår entrepriserettsavdeling hjelper deg å navigere gjennom bransjens omfattende og ofte svært komplekse reguleringer fra det offentlige.

Vi støtter deg gjennom hele prosjektet, fra oppstarten med idé, og frem til ferdigstillelse.

Vi gjør vurderinger av:

 • kontraktstruktur
 • kontraktsvilkår
 • utforming av konkurransegrunnlag
 • gjennomgang av tilbud
 • oppstart og gjennomføring av byggeperioden
 • avslutning
 • overtakelse
 • sluttoppgjør
 • reklamasjoner
 • tvistehåndtering
 • forsikringsrelatert bistand

Våre advokater kan være en viktig og nødvendig samarbeidspartner for at du skal oppnå det best mulige resultat.

Få en oversikt over våre tjenester knyttet til:

Gode kontrakter er viktig for å unngo tvister og redusere risiko.

Bærekraftige løsninger i byggebransjen

En stadig økende del av markedet er forbeholdt aktører som tar bærekraft på alvor. Hittil har bærekraft primært vært i fokus ved oppføring av nye bygg og anlegg.

I tiden fremover vil bærekraftige løsninger innen drift og vedlikehold få like sterkt fokus. De bedriftene som ikke tar dette inn over seg vil være avskåret fra en stadig større del av markedet.

Codex vil gi råd og veiledning i en uoversiktelig rettsituasjon og gi en dypere forståelse av rettsreguleringen for å kunne bidra til å gjøre denne mer hensiktsmessig for de involverte aktører og interesser.

Prosedyre og tvisteløsning

Vi gir deg råd om hvilken strategi og prosessform som passer best for den enkelte sak.

Hvert år løser vi flere hundre tvister for våre klienter både før rettslig prosess oppstår, og ved bruk av domstolen.

Forsikringsrelatert bistand

Når skader oppstår er det ofte spørsmål om skadeoppgjøret.

Våre forsikrings- og erstatningsadvokater er her når skaden er skjedd, og bistår deg ved skade på blant annet bygg, maskiner, utstyr eller driftsavbrudd.

Innen entreprisebransjen forekommer det også personskader. Alle arbeidsgivere er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte, som skal dekke den ansattes økonomiske tap ved yrkesskade/yrkessykdom.

Yrkesskadeforsikringen dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter. Våre spesialiserte erstatningsadvokater har lang erfaring med erstatningsoppgjør etter personskade, og bistår den ansatte overfor forsikringsselskapet, slik at den ansatte kan fokusere på å bli frisk.

Hvorfor bør du velge oss?

Vår styrke er å tilpasse klientens ønsker og behov til kompleksiteten og særegenheten i prosjektet.

Dette lover vi deg:

 • Vi gir deg raskt og konkrete praktiske råd hva det gjelder dine muligheter, tidsplaner, kostnad, og også resultater.
 • Du kommer til å kjenne på tryggheten av at alle muligheter har blitt vurdert og at du tar den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du får et team av dedikerte, målbevisste og overbevisende entrepriserettsadvokater, som jobber sammen med deg for å nå dine mål.
 • Vi kaster ikke bort tid på prosesser som ikke er viktige for deg.
 • Du og din sak er unik. Vi lover en skreddersydd tilnærming.
 • Du har alltid full transparens rundt vår innsats og kostnader som oppstår i prosessen.

Ta kontakt med oss

Vil du ha rådgivning angående et entrepriseretts-spørsmål, kan du gjerne ringe oss på tlf. 22 93 38 50.

Kontakt oss

Våre advokater

Våre advokater er eksperter på entrepriserett og har genuin kunnskap og erfaring med loven, byggeprosjekter, kontrakter og forhandlinger.

Kontaktpersoner:

Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Morten Bryn

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Viktor Wikstrøm

Advokat

Eiendom og entreprise

Har du spørsmål om entrepriserett?

Snakk med oss