Hjem
icon

Avslutningsfasen i byggeprosjekter – fra a til å

Avslutningsfasen i byggeprosjekter

Formålet med avslutningsfasen er å dokumentere og evaluere at prosjektet er gjennomført i tråd med kontrakten og overlevering i henhold til mål og rammer. Ved avslutning av byggeprosjekter er det fordelaktig at begge parter formaliserer overtakelsen for å unngå problemer og misforståelser.

For en eiendomsutvikler/byggherre kan man dele opp avslutningsfasen i flere faser/parter. Noen av disse er listet opp under:

Prosjektavslutning

 • Avslutning og overtakelse av byggeprosjektet
 • Betaling av omtvistede fakturaer
 • Ettårsbefaring og reklamasjonsfrister ved kjøp av nyoppført bolig

Sluttoppgjør

 • Slik får du sluttoppgjøret riktig på første forsøk
 • NS 8405: Sluttfaktura
 • Sluttoppgjør og innsigelse til sluttoppgjør

Transaksjoner

 • Salg av prosjekterte boliger - typiske utfordringer
 • Dekningssalg
 • Due diligence
 • Kjøp og salg av næringseiendom
 • Skatt ved salg av tomt

Konsekvenser ved sluttføring av prosjekter

 • Personlig økonomisk ansvar ved konkurs

Prosjektavslutning

Avslutning og overtakelse av byggeprosjekter

Ved avslutning av byggeprosjekter er det fordelaktig at begge parter formaliserer overtakelsen for å unngå problemer. Innkallelse av overtakelse skal gjøres på riktig måte, det skal vises til dokumentasjon og viktig informasjon skal legges frem.

Betaling av omtvistede fakturaer

Rutiner og praksis når tilleggsfakturaer er omtvistet varierer. Oppdragsgiver har ikke rett til å returnere en tilleggsfaktura fordi han er uenig i hele eller deler av tilleggskravet. Den uomtvistede delen skal betales. Manglende betaling av uomtvistet faktura er kontraktsbrudd.

Ettårsbefaring og reklamasjonsfrister ved kjøp av nyoppført bygg

Ved oppføring og kjøp av ny bolig er det viktig å være seg bevisst på hvilke rettigheter man har, samt å være oppmerksom på de vanligste fallgruvene. Dette vil blant annet være viktig dersom man oppdager mangler ved entreprenørens ytelser som man ønsker å gjøre gjeldende ovenfor entreprenøren. For å ivareta byggherres interesse er det derfor vanlig å gjennomføre en ettårsbefaring, som holdes ett år etter overtakelse av boligen.

Sluttoppgjør

Alle byggeprosjekter skal avsluttes med et sluttoppgjør. Det er viktig at dette blir satt opp på en måte som sikrer rask og effektiv behandling av alle krav og en rask avslutning av byggesaken. Tidligere var det mye usikkerhet rundt hvordan sluttoppsettet burde settes opp, og det var et utall av varianter som ble brukt.

Sluttfaktura og NS 8405

Entreprenøren skal utarbeide en sluttoppstilling med sluttfaktura. Det er sluttoppstillingen med sluttfaktura som representerer det som til sammen er sluttoppgjøret.


Sluttfaktura og innsigelse til sluttoppgjør

Entreprenøren må i sin sluttoppstilling ta med alle sine krav – også omtvistede tillegg.

Oppdragsgiver må i sin innsigelse til sluttoppgjør ta med alle sine innsigelser til sluttoppstillingen og alle sine eventuelle erstatningskrav. Herunder også eventuelle dagmulktskrav. Tidligere innsigelser anses som frafalt dersom de ikke er vist til i innsigelsene.

Transaksjoner

Salg av prosjekterte boliger og vanlige utfordringer

En prosjektert bolig er en bolig hvor utbygger tilbyr en ferdig tegnet og planlagt bolig. Det er viktig at både utbygger og kjøper kjenner til viktige forhold knyttet til salg av prosjekterte boliger.

Dekningssalg

Ved salg av eiendom, vil det foreligge en bindende avtale mellom kjøper og selger når kjøper aksepterer selgerens tilbud. I noen tilfeller misligholder kjøper sin del av avtalen, eksempelvis ved å ikke betale kjøpesummen.

I slike situasjoner kan selger vurdere et dekningssalg av eiendommen.

Due diligence

Når du skal forberede en eiendom for salg, er det viktig med et godt forarbeid og å undersøke at eiendommen er slik den har blitt prosjektert for. Derfor anbefaler vi at det blir gjennomført en grundig due diligence.

Ved salg av næringseiendom er det fornuftig å samle de aktuelle dokumenter som gjelder eiendommen og eventuelt selskapet, slik at den andre parten kan sette seg inn i informasjonen om eiendommen og selskapet.

Kjøp og salg av næringseiendom

Avtaleforhold mellom næringsdrivende kan by på utfordringer. Denne artikkelen gir deg en kort innføring i de viktigste aspektene ved kjøp eller utleie av næringseiendom.

Skatt ved salg av tomt

Ved salg av tomt, vil gevinsten alltid være skattepliktig og et tap vil være fradragsberettiget. Har du solgt eller planlegger du å selge en bolig- eller fritidseiendom, må du undersøke om hele eller en del av eiendommen omfattes av reglene om skatt på salg av tomt. Dette gjelder spesielt om du selger eiendommen til en utbygger eller andre som ønsker å utnytte eiendommen til forretningsmessige formål.

Konsekvenser ved sluttføring av prosjekter

Personlig økonomisk ansvar ved konkurs

Er du daglig leder, styremedlem eller eier i et aksjeselskap? Har du gjort så godt du kunne, men allikevel fått et personlig økonomisk ansvar? Ved konkurs bør kreditorer vurdere om de ansvarlige personene har fulgt ansvarsbetingelsene eller ikke.


Kontaktpersoner:

Ninja Roede

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Kitty M. Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Tine Granlund

Senioradvokat

Eiendom og entreprise