Hjem

Lover og begreper: Familierett

Familierett handler om hvilke lover og regler som gjelder ved inngåelse og oppløsning av ekteskap, regler ved skifte, arveloven, hustandsfelleskapsloven og barneloven.

Mor med to barn som leker med en kleskurv.
icon

Dette blir forklartViktige lover


Juridiske begrep fra A til Å

A

 • Arv
  Overføring av formue ved dødsfall.
 • Arvepakt
  En avtale der testator lover å ikke opprette, endre eller tilbakekalle et testament.
 • Arverekkefølge
  Formuen som ikke er delt ved et testament, skal deles på nærmeste familie.

B

 • Barnefordeling
  En beslutning om barnet skal bo fast hos begge foreldrene eller kun den ene forelderen.
 • Barnevernstjenesten
  En offentlig etat som skal sikre barn og unges oppvekst.

E

 • Ektepakt
  En avtale mellom ektefellene som normalt sett handler om særeie og overføring av større gaver.

F

 • Felleseie
  Begge ektefellene har felles økonomi og verdier eies av begge.
 • Formuesforhold
  En oversikt over hvem som eier hva i et ekteskap.

L

 • Likedeling
  Ektefellenes verdier skal deles likt ved skilsmisse.

S

 • Sameie
  Handler om hvem som eier hvilken eiendel.
 • Skjevdeling
  Eiendeler som ikke skal deles likt ved skilsmisse.
 • Særeie
  Formue som kun skal eies av den ene ektefellen.

U

 • Underholdsplikt
  Som forelder er du pliktig til å sørge for at barnet får nok mat, klær, tak over hodet og andre nødvendige utgifter.

V

 • Vederlagskrav
  Hvis den ene ektefellen har bidratt til å øke verdien av ektefellens særeie, kan ektefellen kreve en kompensasjon for verdiøkningen.