Hjem
icon

Hvordan saksøke et styre i borettslag / eierseksjons­sameie?

Forretningskvinne i dress.

For noen kan det være aktuelt å saksøke et styre i borettslag. Men hvordan gjør man egentlig det? Finnes det regler tilknyttet hvem som kan reise sak for domstolene? Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan gå frem dersom det oppstår tvister i et borettslag / sameie.

Det du trenger å vite om saksøking av styre i borettslag / eierseksjonssameie:

Hvem har partsevne og søksmålskompetanse?

I utgangspunktet er de dem som har partsevne som kan reise sak for domstolene. Fysiske og juridiske personer har begge partsevne.

I tillegg stilles det krav til søksmålskompetanse. Søksmålskompetanse innebærer at parten må ha et rettskrav der et reelt behov må avgjøres gjennom rettergang for domstolene.

Det er tvisteloven som regulerer de generelle reglene om partsevne og søksmålskompetanse.

Saksøking i et eierseksjonssameie

I et eierseksjonssameie eier deltakerne hele eiendommen sammen. Hver enkelt eier eier i juridisk forstand sin sameieandel, og har enerett på sin del av eiendommen.

Etter eierseksjonsloven kan styreleder saksøke, og bli saksøkt av medlemmer i eierseksjonssameiet, dersom saken handler om felles rettigheter og plikter.

Et seksjonssameie er ikke et rettsobjekt. Dette innebærer at eierseksjonssameie i utgangspunktet ikke har partsevne og ikke betegnes som en egen part ved rettssak. Likevel er rettspraksisen at sameiet har partsevne dersom saken gjelder fellesskapet. Hvis saken gjelder utvalgte sameiere, og ikke hele fellesskapet, vil ikke et sameie ha partsevne i retten.

Dersom styret fremmer sak på vegne av sameiet, og ikke har partsevne, så skal domstolen avvise saken.

I tilfeller der sameierne har saker seg imellom, er rettspraksis at sameiet kan ha partsevnesøksmål mot en bestemt sameier. Dette gjelder blant annet saker om gjennomføring av styrevedtak.

Dersom en sak gjelder mot andre enn sameierne, er det vanlig at sameiet ved styreleder fremmer sak for domstolene på vegne av sameierne.

Dette kan blant annet handle om tvister knyttet til en entreprenørs arbeid på fellesareal, naboforhold, eller tvister om utbedringer på seksjonens bruksareal.

Det er ikke lov for sameie å reise sak om krav som følger av en enkelt sameiers kontrakt med en håndverker eller kjøper/selger. Disse sakene reguleres mellom de aktuelle kontraktspartene etter håndverkertjenesteloven og avhendingsloven.

Forhold mellom forbruker og entreprenør blir regulert av Bustadoppføringalova.

Saksøking av styret i borettslag

Borettslag er en form for sameie, men skiller seg ut ved at det er organisert som et selskap som eies av de som bor der. Eierne eier ikke leiligheten de bor i, de har kun bruksrett til den.

Et borettslag ses på som et selvstendig rettssubjekt med partsevne.

Søksmålskompetansen innebærer at parten må ha et reelt behov som må avgjøres etter domstolene. I borettslag vil dette gjelde styre ved styreleder. Det er styreleder som fungerer som stedfortreder i retten. Det er generalforsamlingen som beslutter om de skal gå til sak med et krav.

Borettslagsloven inneholder særskilte bestemmelser om vilkårene for å fremme erstatningskrav, dersom andelseiere ikke overholder sine plikter. Dette kan blant annet handle om brudd på vedlikeholdsplikten. Her vil det være generalforsamlingen som bestemmer om borettslaget skal kreve erstatning.

Den enkelte andelseier og borettslaget kan gå til sak mot entreprenør. Dette gjelder saker knyttet til mangelskrav til fellesarealer ved oppføring av nybygg. Andelseier kan gå til sak med egne krav, uavhengig av borettslaget ved mangelskrav knyttet til egen leilighet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til saksøking av styre i borettslag / sameie
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak
  • Kontraktsjekk

Har du spørsmål knyttet til saksøking av et styre i borettslag / sameie? Snakk med oss.