Hjem
icon

Vedlikehold av terrasser i eierseksjons­sameier

En mann som planlegger vedlikehold av terrasse.

Den som anses som vedlikeholdsansvarlig skal bære vedlikeholdskostnadene og sørge for at vedlikehold blir gjennomført. Videre kan den ansvarlige også ende opp med å bli erstatningsansvarlig ved følgeskader fra eksempelvis lekkasje fra terrassen. Men hvem har ansvaret?

Viktige forhold du trenger å vite om vedlikehold av terrasser i eierseksjonssameier:

Hvem er ansvarlig for vedlikehold i eierseksjonssameier?

For å avgjøre om det er seksjonseier eller sameiet som er ansvarlig for vedlikehold av en terrasse, må det vurderes om terrassen er en del av bygningskroppen.

Bygningskroppen er en del av fellesarealet og derav sameiets ansvar. Dette betyr at dersom terrassen tilhører fellesarealet er hovedregelen etter eierseksjonsloven at kostnadene dekkes av sameiet.


Slik hjelper vi deg:

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.


MERK! Det skal bemerkes at et sameie kan vedta en annen kostnadsfordeling enn det som følger av loven. Det er derfor viktig å ta en gjennomgang av sameiets vedtekter.

Hvor går skille mellom terrasse og takterrasse?

Spørsmålet er hvor skillet mellom bygningskropp og bruksenhet går.

Vannlekkasje skyldes i mange tilfeller slitt, ødelagt eller dårlig membran. I rettspraksis har det vært vurdert om membran i gulvet på en takterrasse var å anse som en del av bygningskroppen eller om den tilhørte den enkelte bruksenheten.

Dersom membranen regnes som en del av en sameiers bruksenhet følger det av eierseksjonsloven at eieren må dekke kostnadene ved å reparere membranen. Men tilhører den fellesarealet er hovedregelen at kostandene skal dekkes av sameiet.

I rettspraksis har det vært uttalt at takterrasser inngår som en del av bygningskroppen, da terrassegulvet erstatter det gamle taket for leilighetene under. Membranen ble i nevnte sak regnet som en del av takfunksjonen og utgjorde en del av bygningskroppen. Sameiet var dermed ansvarlig for vedlikeholdet av membranen.

Den enkelte seksjonseier har likevel ansvar for det innvendige overflatevedlikhold. Dette kan bl.a. være rengjøring, maling, rengjøring av sluk og utskiftning av fliser.

Balkong

En balkong er normalt seksjonert som fellesareal eller tilleggsareal til seksjonen.

Uavhengig av om arealet er fellesareal eller tilleggsareal er det sikker rett at balkonger er en del av bygningskroppen og følgelig er konstruksjonen å anse som en del av fellesarealet. Hvilket betyr at sameiet har ansvar for vedlikehold av den.

Seksjonseier har likevel, som ved terrasser, et ansvar for innvendig overflatevedlikhold. Hvilket kan omfatte både rengjøring, maling, rengjøring av sluk m.m., samt utskirftning av fliser og utskriftning av tremmer.

Mens utbedring av påstøp over membran, utskitfning av membran, utbedring av den bærende konstruksjon, herunder armering og utskiftning av sluk vil være sameiets ansvar.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg både som seksjonseier og leietaker i spørsmål knyttet til kostnadsfordeling og bruk av seksjonen og fellesarealet.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • I mange tilfeller kan det være vanskelig å trekke grensen for vedlikehold av fliser på gulv og utbedring av påstøp mellom fliser og membran. Våre advokater har lang erfaring med dette og bistår deg med vurderingen av hvor grensen går.
 • Ansvaret vil i mange tilfeller bero på konkrete avveininger for det enkelte tilfelle. Våre advokater bistår deg med å vurdere hvem som har ansvar for vedlikeholdet i din sak.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Kitty

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til vedlikehold av terrasser i eierseksjonssameier? Snakk med oss.

Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Eiendom og entreprise