Hjem
icon

Nabokrangel: Hvilke lover gjelder i ulike konflikter?

Nabokrangel

Det kan oppstå ulike type konflikter i et naboforhold. Som nabo må man finne seg i en del, men grensen er passert når naboen blir påført urimelig skade eller ulempe som er unødvendig eller urimelig. I denne artikkelen forklarer vi loven i de mest vanlige konfliktene i et naboforhold.

Dette får du vite om nabokrangel:

Nabotvist - Hvem anses som nabo?

Hvem som anses som nabo beror på en vurdering av hvorvidt eiendommen blir påvirket av det arbeidet som skaper skade eller ulempe.

Dersom forholdet som skaper skade eller ulempe strekker seg lengre enn til den andre siden av tomtegrensen, vil forholdet falle innenfor granneloven. Derfor kan forhold som strekker seg lengre enn tomtegrensen anses som naboforhold.


Nabokrangel - Hva er tålegrensen i naboforholdet?

I naboforhold kan det oppstå ulike konflikter. Nabolovens formål er å opprette en tålegrense mellom naboer.

Det kan være vanskelig å vite når du har rett på å klage på naboen din.
Rollen til våre advokater er å vurdere om du har grunnlag for å fremme en klage. Dersom dette er tilfellet, veileder vi deg gjennom den juridiske prosessen.

Naboloven § 2 inneholder regler om tålegrensen. Den presiserer at det er forbudt å ha, gjøre eller sette i gang noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe på naboeiendom.

Slik hjelper vi deg:
Vi vurderer om tålegrensen er overskredet i din konkrete sak.

Merk! Har du havnet i en nabotvist, vil du ofte ha krav på å få dekket inntil 80% av kostnadene til advokat gjennom din hus- eller innboforsikring.

Gjerde mot nabo - Hva sier loven?

Det finnes egne regler for å sette opp gjerde mot naboen. Det kan være lurt å ta en titt på hvilke regler som gjelder, slik at du gjør dette på lovlig vis. I dette avsnittet forklarer vi gjerdeloven.

Hovedregelen er at en eier har rett til å sette opp gjerde mot naboeiendommen dersom ikke annet er avtalt. Hvis det er opprettet private avtaler mellom naboer om hvordan gjerdet skal settes opp, vedlikeholdes og lignende, vil denne avtalen være gjeldende for naboene istedenfor loven.

Obs! Loven spesifiserer at gjerde mot offentlig vei og jernbane ikke omfattes loven.

Kjekt å vite om gjerdeloven

De viktigste paragrafene i gjerdeloven, er:

 • Gjerdeloven § 3
  En eier kan ikke sette opp et gjerde som kan være farlig for folk eller dyr. Det er for eksempel ikke lov å sette opp piggtrådgjerder mot naboen.

 • Gjerdeloven § 4
  Gjerder skal settes opp slik at vedlikehold kan skje uten unødvendig eller urimelig ulempe eller skade på naboeiendommen. Gjerdet skal settes opp på nabogrensen, eller maks 0,5 meter inn på en av eiendommene.

 • Gjerdeloven § 6
  Dersom naboen ikke ønsker at det skal settes opp et gjerde, kan du likevel gjøre dette dersom du tar kostnadene for det selv.

 • Gjerdeloven § 7
  En nabo har som hovedregel plikt til å delta i gjerdeholdet dersom gjerdeholdet er til nytte for begge eiendommene, og nytten for begge eiendommene er større enn kostnadene.

Å sette opp et gjerde er ikke søknadspliktig dersom:

 1. Gjerdet ikke står på grensen mot vei
 2. Gjerdet står mot vei, men ikke er høyere enn 1,5 meter


Hekk mot nabo - Hva sier loven?

Hekker er ofte en kilde til irritasjon og konflikt mellom naboer. I dette avsnittet skal vi gå gjennom lovene knyttet til hekk mellom naboer, og om man kan kreve hekker fjernet eller klippet.

Hvilke lover som gjelder angående en hekk er avhengig av hvor hekken er plassert:

 • Dersom hekken fungerer som et gjerde mellom to naboer, er det grannegjerdeloven som gjelder.
 • Dersom hekken ikke fungerer som et gjerde, er det nabolovens regler som gjelder.


Kjekt å vite:

Utgangspunktet er at grensehekker skal oppføres på delelinjen. Videre skal grensehekken ikke føres opp lengre inn på naboeiendommen enn på egen grunn.

Høyde på hekk som ikke fungerer som hekkegjerde er derimot regulert i naboloven, som sier at man lovlig kan sette opp hekker opp til 2 meters høyde.

Dersom hekken er mer enn én meter bred, kan den ikke strekke seg lengre enn 0,5 meter inn på naboeiendommen. I slike tilfeller vil hekkeeieren ha mer enn halvparten av hekken på sin eiendom.

Tips! Det mest praktiske er å gå sammen med naboen om å sette opp et hekkegjerde, slik at oppfølgingen og vedlikeholdet av hekkegjerdet gjøres i fellesskap. Det er også lurt å snakke med naboen dersom man ønsker å sette opp en hekk som for eksempel kan komme til å påvirke naboens tilgang på utsikt og sollys, selv om hekken er under 2 meter.

Konflikt med støy - Hvor går tålegrensen?

Støy er ikke alene regulert i naboloven, men det betyr ikke at det ikke er en mindre kilde til konflikt. Naboer må finne seg i en del støy, men tålegrensen er passert når støyen har påført en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig.

Slik hjelper vi deg:
Vi går i dialog med naboen din på dine vege og sørger for et lavt konfliktnivå og en saklig behandling.

Konflikt ved byggesaker

Konflikt om utbygging på naboens eiendom er ikke uvanlig. Mange frykter at et slikt tiltak vil medføre økt innsyn eller redusert utsikt og solforhold.

Har naboen varslet om påbygg? Som nabo har du noen rettigheter. Disse er blant annet:

 1. Du har rett til å uttale deg
 2. Du har rett til å komme med merknader og å klage i byggesaker hvor din nabo har sendt søknad til kommunen
 3. Du har rett til å klage på vedtak som fattes av kommunen ved Plan- og bygningsetaten

Slik hjelper vi deg:
Sammen med deg utformer vi merknader til nabovarselet og bistår med en klage på et eventuelt vedtak fra kommunen.

Kan du få stoppet vedtaket?

Hvis tiltaket er til stor ulempe, kan det oppstå behov for å få stanset tiltaket for å unngå en uopprettelig skade.

Nabokrangel om trær - Nabolovens spesialregler om trær

Uenighet om trær er en vanlig konflikt mellom naboer. Typiske konflikter kan være:

 • At naboens tre skygger for solen
 • At naboen plages av løv som faller ned på deres eiendom
 • Høyden på treet

Naboloven § 3 forbyr å ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboens hus, hage, tun eller dyrket jord, dersom treet står nærmere dette enn en tredjedel av høyden til treet.

Kan treet fjernes?

For at et tre skal kunne fjernes, er det tre vilkår som må være oppfylt:

 1. Treet står nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord enn tredjeparten av treets høyde
 2. Treet påfører naboen skade eller særlig ulempe
 3. Det må ikke være til ulempe for eieren å fjerne treet

Obs! Kutting av naboens trær kan kun gjøres dersom naboen har blitt varslet, og vedkommende ikke selv sørger for å kutte treet innen rimelig tid.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til nabokrangel? Snakk med oss.