Hjem
icon

Gjerde mot nabo

Mann som holder på ute i hagen med en gressklipper.

Dersom du vurderer å sette opp et gjerde på din eiendom, vil du være tjent med å ta en titt i loven slik at du er sikker på at du gjør det på innenfor lovens rammeverk. Det finnes ulike regler for hvordan du kan sette opp gjerde mot en naboeiendom. Regelverket finner du i grannegjerdeloven, som også populært blir kalt gjerdeloven.

Alt du trenger å vite om gjerde mot nabo:

Når gjelder grannegjerdeloven?

Etter grannegjerdeloven § 1 gjelder alle gjerder mellom eiendommer dersom det ikke foreligger en annen privat avtale mellom naboene.

En privat avtale om gjerder kan inneholde hvordan gjerdet skal vedlikeholdes og hvordan utformingen på gjerdet skal være.

Etter grannegjerdeloven er det regler knyttet til offentlig vei og jernbane ikke omfattet av lovverket. Der foreligger det egne regler.

For øvrig vil friluftsloven, reindriftsloven samt plan- og bygningsloven inneholde regler som regulerer gjerdeforhold.


Det kan være krevende å vite hvilken lov du skal forholde deg til.

Rollen til våre advokater er å finne frem til loven som regulerer din sakstype og veilede deg, slik at gjerdet blir satt opp på lovlig vis.


Retten til å sette opp gjerde mot nabo

Etter grannegjerdelova § 6 er hovedregelen at en eier har en rett til å sette opp gjerde mot naboeiendommen dersom man selv bærer samtlige kostnader. Dette gjelder til tross for at naboen ikke ønsker dette.

Videre er hovedregelen at en nabo plikter å delta i gjerdeholdet dersom det er til nytte for begge eiendommen.

Et vilkår er da at nytten for begge eiendommene er større kostnadene. Dette er det mange som ikke er klar over.

Vilkår for utforming av gjerde mot nabo

Grannegjerdeloven oppstiller ulike krav til hvordan gjerdet skal utformes.

Dersom et gjerde skal settes opp, må dette gjøres i henhold til de krav til utforming som følger av loven.

I henhold til gjerdeloven § 3 har ikke en eier tillatelse til å sette opp gjerde dersom dette kan være farlig for folk eller dyr. For eksempel er det ikke tillatt å ha piggtråd på gjerde mot nabo. Gjerdet kan heller ikke ødelegge et grensemerke. Disse reglene kan ikke unnvikes i form av en privat avtale mellom naboene.

Gjerde skal også settes opp, slik at det kan vedlikeholdes uten urimelige ulemper eller skader på naboens eiendom. Gjerdet kan ikke settes opp mer enn 0,50 meter inn på naboeiendommen, den kan heller ikke bli plassert slik at gjerdet er lenger inn på naboeiendommen enn hos deg selv.

Dersom det foreligger årsaker som gjør at gjerdet vil bli plassert på naboeiendommen, så kan naboen kreve erstatning.


Slik hjelper vi deg:

Vi vurderer om gjerdet, i din konkrete sak, er lovlig oppført eller ikke.

Vedlikehold av gjerde

Dersom gjerde som settes opp er til nytte for begge naboene, kan de bli enige om å dele kostnadene og vedlikeholdsarbeidet. Dette gjelder så lenge naboene ikke har en annen privat avtale.

Vilkåret for å dele kostnader og vedlikehold av gjerdet, er at nytten er større for begge naboene enn kostnadene for å ha gjerde. Dette gjelder derimot ikke hvis det allerede står et gjerde på eiendommene, og ingen av naboene har satt opp gjerdet.

Søknadsplikt og reguleringsplan for gjerde mot nabo

I enkelte tilfeller kan det være søknadspliktig å sette opp et gjerde mot naboeiendom.

Følgende oppføringer av gjerde er likevel ikke søknadspliktig:

 • Gjerdet står mot en vei, men overstiger ikke grensen på 1,5 meter
 • Gjerdet grenser ikke mot en vei

Kravet vil i begge tilfeller være at gjerdet også er bygget med en enkel og åpen konstruksjon. Alle andre former for gjerder er normalt sett søknadspliktig.

Det anbefales alle privatpersoner å gjøre seg kjent med rettigheter, regler og plikter i reguleringsplanen for oppføring av gjerde.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg med å kartlegge og forstå innholdet i reguleringsplanene.

Vi bistår deg blant annet i følgende situasjoner:

 • Vi hjelper deg med å gå i dialog med din nabo.
 • Vi vurderer om tiltaket du eller din nabo ønsker å gjennomføre er søknadspliktig.
 • Vi bistår med å sende en byggesøknad til kommunen.
 • Du vil få gode råd om hvordan du skal forholde deg til naboen din.
 • Vi utarbeider skriv til din nabo som redegjør for saken og rettsreglene, slik at naboen din forstår alvoret i saken.
 • Vi oppnår ofte løsninger på vegne av klienten og avslutter saken så raskt som mulig.
 • Vi tar saken videre dersom man ikke klarer å oppnå en minnelig løsning.
 • Vi prosederer saken din dersom du vil bringe den inn for domstolen.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Elise

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til gjerde mot nabo? Snakk med oss.