Hjem
icon

Gjerde mot nabo

Mann som holder på ute i hagen med en gressklipper.

Dersom du vurderer å sette opp et gjerde på din eiendom, vil du være tjent med å ta en titt i loven slik at du er sikker på at du gjør det på innenfor lovens rammeverk. Det finnes ulike regler for hvordan du kan sette opp gjerde mot en naboeiendom. Regelverket finner du i grannegjerdeloven, som også populært blir kalt gjerdeloven.

Alt du trenger å vite om gjerde mot nabo:

Når gjelder grannegjerdeloven?

Etter grannegjerdeloven § 1 gjelder alle gjerder mellom eiendommer dersom det ikke foreligger en annen privat avtale mellom naboene.

En privat avtale om gjerder kan inneholde hvordan gjerdet skal vedlikeholdes og hvordan utformingen på gjerdet skal være.

Etter grannegjerdeloven er det regler knyttet til offentlig vei og jernbane ikke omfattet av lovverket. Der foreligger det egne regler.

For øvrig vil friluftsloven, reindriftsloven samt plan- og bygningsloven inneholde regler som regulerer gjerdeforhold.

Retten til å sette opp gjerde mot nabo

Etter grannegjerdelova § 6 er hovedregelen at en eier har en rett til å sette opp gjerde mot naboeiendommen dersom man selv bærer samtlige kostnader. Dette gjelder til tross for at naboen ikke ønsker dette.

Videre er hovedregelen at en nabo plikter å delta i gjerdeholdet dersom det er til nytte for begge eiendommen.

Et vilkår er da at nytten for begge eiendommene er større kostnadene. Dette er det mange som ikke er klar over.

Vilkår for utforming av gjerde mot nabo

Grannegjerdeloven oppstiller ulike krav til hvordan gjerdet skal utformes.

Dersom et gjerde skal settes opp, må dette gjøres i henhold til de krav til utforming som følger av loven.

I henhold til gjerdeloven § 3 har ikke en eier tillatelse til å sette opp gjerde dersom dette kan være farlig for folk eller dyr. For eksempel er det ikke tillatt å ha piggtråd på gjerde mot nabo. Gjerdet kan heller ikke ødelegge et grensemerke. Disse reglene kan ikke unnvikes i form av en privat avtale mellom naboene.

Gjerde skal også settes opp, slik at det kan vedlikeholdes uten urimelige ulemper eller skader på naboens eiendom. Gjerdet kan ikke settes opp mer enn 0,50 meter inn på naboeiendommen, den kan heller ikke bli plassert slik at gjerdet er lenger inn på naboeiendommen enn hos deg selv.

Dersom det foreligger årsaker som gjør at gjerdet vil bli plassert på naboeiendommen, så kan naboen kreve erstatning.

Vedlikehold av gjerde

Dersom gjerde som settes opp er til nytte for begge naboene, kan de bli enige om å dele kostnadene og vedlikeholdsarbeidet. Dette gjelder så lenge naboene ikke har en annen privat avtale.

Vilkåret for å dele kostnader og vedlikehold av gjerdet, er at nytten er større for begge naboene enn kostnadene for å ha gjerde. Dette gjelder derimot ikke hvis det allerede står et gjerde på eiendommene, og ingen av naboene har satt opp gjerdet.

Søknadsplikt og reguleringsplan for gjerde mot nabo

I enkelte tilfeller kan det være søknadspliktig å sette opp et gjerde mot naboeiendom.

Følgende oppføringer av gjerde er likevel ikke søknadspliktig:

  • Gjerdet står mot en vei, men overstiger ikke grensen på 1,5 meter
  • Gjerdet grenser ikke mot en vei

Kravet vil i begge tilfeller være at gjerdet også er bygget med en enkel og åpen konstruksjon. Alle andre former for gjerder er normalt sett søknadspliktig.

Det anbefales alle privatpersoner å gjøre seg kjent med rettigheter, regler og plikter i reguleringsplanen for oppføring av gjerde.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål angående gjerde mot nabo
  • Lang erfaring innen saker som gjelder gjerder mellom naboer
  • Avklare partenes rettigheter og plikter
  • Tolkning av avtaler
  • Tvisteløsning
  • Rådgivning innen lovverket

Har du spørsmål knyttet til gjerde mot nabo? Snakk med oss.