Hjem
icon

Advokat ved byggesak

To menn får juridisk bistand av en kvinnelig advokat.

Codex Advokat besitter spisskompetanse innen plan- og bygningsrett. Dersom du trenger juridisk bistand, er vi her for å hjelpe deg. Snakk med oss i dag!

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr bistand i forbindelse med blant annet planlegging, organisering og gjennomføring av både små og store byggeprosjekter.

«Codex Advokat Oslo AS har bidratt i vesentlig grad til å løse en eiendomssak for oss på en meget god måte for alle parter. Vi har opplevd profesjonell bistand og aktiv oppfølging i hele prosessen.» M. Næss

Vi tilbyr:

  • Rådgivning i forbindelse med organisering av prosesser
  • Utforming av avtaler mellom ulike aktører i et prosjekt
  • Juridisk hjelp ved tvister tilknyttet avtaler
  • Bistand overfor plan- og bygningsmyndighetene
  • Hjelp med utforming og presentasjon av klager til det offentlige
  • Bistand med utforming og fremlegg av privatrettslige krav mot kontraktsparter
  • Rådgivning i forbindelse med saksbehandling i kommunen
  • Hjelp ved klage på offentlige vedtak

Har du spørsmål knyttet til en byggesak? Snakk med oss.

Eller få flere gratis tips online.