Hjem
icon

Naboen graver på min tomt

Vinterlandskap med en koselig hytte.

Du har kommet hjem fra jobb og avdekket at naboen står på eiendommen din med en gravemaskin i full sving og graver på din tomt. Hva kan du gjøre for å stanse gravingen?

Viktige forhold du trenger å vite hvis naboen graver på din tomt:

Kan du som grunneier stanse gravingen?

Spørsmålet om stansing av anleggsvirksomhet på egen eiendom oppstår ofte i forbindelse med beplantningstiltak, eller når naboen graver grøfter for å legge nye vann og avløpsrør, eller ny fiberledning.

Hovedregelen er at du i kraft av å være grunneier kan nekte naboen anleggsvirksomhet på din eiendom.

Det innebærer at naboen er avhengig av ditt samtykke for å gjøre inngrep i det du har eksklusiv rådighet over. Fra hovedregelen kan det tenkes noen unntak, f.eks. når det er tale om ekspropriasjon for gjennomføring av en reguleringsplan, hevdet bruksrett eller hvis det foreligger tillatelse på avtalerettslig grunnlag som du er bundet av.

Hvorvidt du har hjemmel til å nekte naboen å grave er et sammensatt og komplisert spørsmål som bør vurderes av en advokat.


Nabotvister kan være vanskelig å forholde seg til.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du får en bekymring mindre.


Har det oppstått misforståelser?

Oppdager du at naboen graver på din tomt, vil vi først og fremst anbefale deg å snakke med naboen og undersøke hvorfor han har tatt seg til rette på din eiendom.

 • Kan det tenkes at det er snakk om en uskyldig feil, f.eks. fordi han har misforstått hvor eiendomsgrensene går?
 • Kan det tenkes at naboen ikke graver på din eiendom fordi grensegjerdet står feil?
 • Kan det tenkes at det er tale om brudd på privat vann- og avløpsledning som har foranlediget et akutt tiltak?

Hvis naboen føyer seg etter dine instrukser er saken forhåpentligvis løst.

Viser det seg at naboen mangler tillatelse, og vedkommende ikke innretter seg etter pålegg om stans fra deg, kan du etter omstendighetene vurdere å fremsette en begjæring om midlertidig forføyning til den lokale tingretten.

Hva er midlertidig forføyning?

Midlertidig forføyning er en særlig rettergangsform som gir deg anledning til å kreve at den som graver skal stanse arbeidene umiddelbart.

For å sannsynliggjøre et slik krav må du vise til at naboen ikke har rettslig grunnlag (hovedkrav) for å grave på eiendommen din.

Videre må du sannsynliggjøre at du har en sikringsgrunn for å stanse arbeidene – det kan for eksempel være nødvendig å stanse arbeidene for å avverge vesentlige skader/ulemper på eiendommen din.

I tillegg til vilkåret om hovedkrav og sikringsgrunn kreves det at den skade/ulempe som naboen bli påført ved at forføyningen tas til følge ikke står i et åpenbart misforhold til den interesse du har i at den tas til følge.

Hva gjør våre advokater for deg?

Advokatene i vår eiendomsavdeling er spesialister på eiendomsrett. Vi bistår deg med følgende:

 • Du får en vurdering av om naboen kan ta grave på eiendommen din eller ikke.
 • Du får en vurdering av om du kan få stanset anleggsvirksomheten.
 • Du får bistand ved varsel om mulig saksanlegg med krav om stansing.
 • Du får bistand med begjæring om midlertidig forføyning.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Elise

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi er 10 advokater spesialisert innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til naboen graving på din tomt? Snakk med oss.