Hjem
icon

Nabovarsel om påbygg: Sjekkliste

Regn på uteområde

Det er ikke uvanlig at det oppstår tvister knyttet til utbygging på naboens eiendom. Vanlige eksempler er utbygging av veranda eller garasje hos naboen. Dette kan medføre usikkerhet knyttet til utsikt, innsyn og solforhold.

Normalt skal påbygg varsles til alle berørte parter. Men hva gjør du hvis du mottar et nabovarsel? Har du noen mulighet for å endre naboens planer?

Alt du trenger å vite om nabovarsel om påbygg:

Hva skal nabovarselet inneholde?

Det første som skal gjøres ved planlagt påbygg er å gi alle berørte parter et nabovarsel.

Deretter må den som planlegger påbygg søke om byggetillatelse fra kommunen.

Nabovarselet gir en oversikt og beskrivelse av det planlagte påbygget. Det er viktig at dette er beskrevet slik at naboene har mulighet til å vurdere om de blir berørt av påbygget.

Formålet bak et nabovarsel er at naboer, gjenboere og aktuelle parter skal ha mulighet til å ivareta sine interesser.

Nabovarselet skal informere om at eventuelle merknader må ankomme søker innen to uker etter at utsendt nabovarsel og dokumentasjon er gitt til naboene. Derfor er det svært viktig at du melder inn eventuelle merknader tidligst mulig og senest før fristen utløper.

Nabomerknad

Berørte parter og naboer kan klage over ulike forhold i en nabomerknad.

Dersom påbygget strider med krav i plan- og bygningsloven eller reguleringsplaner, kan dette påklages. Det er kommunen som skal vurdere om alle krav blir tilfredsstilt i henhold til lovverket.

Plan- og bygningsloven er et svært komplekst lovverk, så her anbefales det sterkt å ta kontakt med en advokat med erfaring. Våre advokater er spesialister innen plan- og bygningsloven, og bistår deg gjerne.

Dersom du mener påbygget er i strid med privatrettslige regler, kan dette komme frem i en nabomerknad. Her er det viktig at dette beskrives konkret med ulemper og hvordan dette strider med regler. Det holder ikke kun å fremsette misnøye.

Eksempler på misnøye kan være reduserte solforhold og økt innsyn.

Er det mulig å stanse tiltaket?

I tilfeller der tiltaket skaper store utfordringer og ulemper for naboene, kan det foreligge et behov for å stanse tiltaket. Dette vil eksempelvis gjelde dersom påbygget kan gi uopprettelige skader.

Er det fare for uopprettelige skader har du rett på å få redusert eller stanset tiltaket.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Tvisteløsning med naboer
  • Rådgivning innen plan- og bygningsloven
  • Rådgivning innen eiendomsrett

Har du spørsmål knyttet til nabovarsel? Snakk med oss.