Hjem
icon

Utleie - kjellerstue uten vindu?

Stue med fin hund i sofaen.

Kan du leie ut en kjellerstue uten vindu? Hva er egentlig vilkårene for å leie ut kjellerstuen eller loftsrommet? En godkjent utleiedel kan resultere i en prisforskjell på mange hundre tusen kroner.

I tillegg vil en slik bruksendring gi boligen større plass. Det er viktig å kjenne til reglene for utleie av kjellerstue, da det finnes noen vilkår som må være oppfylt. Det er svært viktig at disse vilkårene er oppfylt ved et eventuelt boligsalg.

Viktige forhold du trenger å vite om godkjent utleie av kjellerstue:

Er kjellerstuen godkjent for utleie?

Vil du leie ut eller bygge om en kjeller til en godkjent utleiedel innebærer dette en bruksendring av rommet.

Det er nødvendig å oppfylle vilkårene for godkjent utleiedel. Hvis man ikke bryter brannskillet eller gjør endringer på bærende konstruksjoner, kan man i utgangspunktet søke selv. Det derimot en omfattende søknad og man må være klar over at man da må bære alt ansvar selv.

Vi anbefaler deg å bestille en besiktigelse og rådgivning fra en bygningsingeniør før du starter på prosjektet. Dette vil gi deg et solid utgangspunkt for prosjektet eller at man benytter seg av en ansvarlig søker..

Videre i artikkelen skal vi gjennomgå noen viktige krav som må være oppfylt for godkjent utleiedel. Blant annet er det ulike regler knyttet til vinduer.

Huskeliste før utleie

  • Kontroller om kjelleren er tørr. Dersom du finner muggsopp eller salg- og kalkutslag på gulv, vegger og tak, kan dette bety at det finnes utfordringer med drenering eller for lite fall fra huset. Det er viktig med fuktsikring og drenering før du isolerer kjellerveggene. På den måten unngår du fuktskader på treverket og i isolasjonen. Fuktproblemer kan gi alvorlige helseskader.
  • Husk å måle radon. Det er viktig at radonkonsentrasjonen ikke overstiger 200 bequerel per kubikkmeter. Hvis det viser seg at radonverdiene er høye, må du ta hensyn til radonsikring før gulvlegging.

Hva er kravene for utbygging/bruksendring?

Utgangspunktet er at kjelleren må være godkjent for varig opphold. Er den ikke det må man søke bruksendring av rommet. For å få bruksendring godkjent, må en rekke krav være oppfylt.

Kravene for utbygging er ulike for hus som er bygget før og etter 2011.

Hvis huset er bygget etter 2011, skal romhøyden være minimum 2,20 meter. I hus bygget før 2011, er det tilstrekkelig med kun to meter.

I beregningen skal du ta med oppbygging av gulv og nedfôring av himling. Hvis det viser seg at romhøyden ikke oppfyller kravet, kan en mulig løsning være å senke gulvet. Dette bør utføres av en håndverker eller entreprenør, da det kan være nødvendig å drenere og fuktsikre på nytt. I tillegg ligger det risiko knyttet til undergraving av fundament og støping, da bygget kan kollapse.

Kan du leie ut kjellerstue uten vindu?

I eldre hus er kravet for vindu oppfylt dersom rømningsvinduet har minimumsmal av bredde pluss høyde på 1,5 meter. Eksempelvis et vindu på 90 cm gange 60 cm.

Det stilles også krav til dagslys for boliger bygget etter 2011. Vilkårene for nybygg er at glassarealet må tilsvare minst 10 % av gulvarealet.

Du kan med andre ord ikke leie ut en kjeller uten at kravene om vindu er oppfylt.

Det anbefales at alle hus har minst 7 kvadratmeter til varige oppholdsrom. Dette er blant annet stue, kjøkken og soverom.

Skal kjelleren leies ut - oppdeling av boenhet?

I noen tilfeller oppstår det et ønske om å leie ut kjelleren etter at det opprinnelig ble ombygget til eget bruksrom.

Dette kalles etablering av en boenhet og vil også være søknadspliktig hvis boenheten har alle hovedfunksjoner for bolig (kjøkken, stue, soverom, bad og toalett), har egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige enheter.

Det oppstår ikke søknadspliktig oppdeling hvis en del av boenheten har alle ovennevnte punkter, men er adskilt fra øvrige deler av boenheten med en låst dør.

Videre må boenheten oppfylle vilkårene for brannskille, rømningsveier og lydisolasjon. Dette kan medføre store inngrep i egen boenhet. Søknad om boenhet må utføres av et ansvarlig foretak.

NB! Alt elektrisk arbeid må godkjennes at profesjonell elektriker. Det skal også foreligge en samsvarserklæring. Dette gjelder også hvis du skal ha et ildsted.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til utleie av kjellerstue
  • Juridisk rådgivning knyttet til utleie og utbygging
  • Bistand i sak

Har du spørsmål knyttet til utleie av kjellerstue? Snakk med oss.