Hjem
icon

Nabostøy: Hvor mye støy må du tåle?

To personer river ned en vegg.

Som naboer må man tåle støy, men hvor går tålegrensen i et naboforhold? Generelt sett står enhver nabo fritt til å gjøre det de ønsker, så lenge det ikke medfører unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for de andre naboene. Les mer om nabostøy og hvilke lover som finnes i forbindelse med nabostøy.

Dette får du vite om nabostøy:

Nabostøy: Tålegrensen mellom naboer

Naboer må finne seg i en del støy, men tålegrensen mellom naboer er passert når naboen har påført en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig. Dette kan for eksempel være materielle skader på eiendommen, eller negative og uønskede forhold som støy eller røyk.

Tålegrensen mellom naboer gjelder ikke bare nærmeste nabo, men også gjenboere eller andre som kan bli berørt av den støyende aktiviteten.

Eksempel: Dersom det ved bygging av vei hadde vært teknisk og økonomisk mulig å bygge en støyreduserende skjerm mens arbeidet pågikk, vil støyulempene arbeidet medfører anses som unødvendige dersom det ikke ble bygget en støyskjerm.

Hva defineres som støy mellom naboer?

Støy er ikke alene regulert i naboloven, men det betyr ikke at det ikke er en mindre kilde til konflikt. Når det kommer til støy, må problemene være av en mer vedvarende karakter for å rammes av naboloven.

Eksempler på slik støy kan blant annet være:

  • Festing
  • Musikk
  • Bråk fra barn
  • Bråk fra dyr
  • Støy pga. oppussing
  • Klipping av gresset på kveldstid

Selv om støy ikke er regulert i loven, kan borettslag og sameier ha bestemmelser om stilletid i sine vedtekter. Dette kan for eksempel være at det skal være stille etter klokka 23:00 på hverdager.

Tips! Dersom du planlegger oppussing eller fest, eller noe som medfører støy for naboene, anbefaler vi at du sender ut et nabovarsel. Nabovarsel ved for eksempel fest og andre aktiviteter som medfører støy finnes det ingen egen lov eller regelverk for. Et slikt type nabovarsel er mer “nice-to-do” eller kan følge av husordensregler i et boligsameie.

Støy på søndager og helligdager: Hva sier loven?

På søndager gjelder loven om helligdagsfred. Loven fremmer et forbud mot «utilbørlig larm» på helligdager. Her er søndager inkludert.

I hellidagsfredloven står det i § 3:

«På helligdag fra kl. 00 til kl. 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl. 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.»

Kan du stanse aktiviteten på naboeiendommen?

I noen tilfeller kan støy fra naboer være til stor ulempe og det oppstår et behov for å få stanset aktiviteten. I slike tilfeller kan du ha rett til å kreve at naboen stanser eller reduserer aktiviteten på eiendommen.

Hvis naboen ikke stanser eller reduserer aktiviteten etter klage, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat som kan bistå deg.

Ofte vil du ha krav på å få dekket inntil 80% av kostnadene til advokat under din innboforsikring.

Har du spørsmål om nabostøy? Snakk med oss.