Hjem
icon

Pensjon ved skilsmisse

Mann som sitter på en benk

Mange har spørsmål knyttet til pensjonsordninger ved skilsmisse. Ofte gjelder spørsmålene de tilfellene der den ene har arbeidet fulltid og den andre har vært hjemmeværende. Hvordan skal pensjonen fordeles da?

Viktige forhold du trenger å vite om skilsmisse og pensjon:

Hva skjer med pensjonen ved skilsmisse?

Hovedregelen i et ekteskap er at alt som er opparbeidet under ekteskapet skal deles likt.

Dette gjelder som utgangspunkt ikke for pensjon.

Etter hovedregelen skal private og offentlige pensjonsordninger holdes utenfor deling av formue ved et skilsmisseoppgjør.

Andre verdier som er opparbeidet under ekteskapet skal deles likt, med unntak av særeiemidler. Det er greit å merke seg at allerede utbetalt pensjon, er en del av det som skal likedeles. Det er kun oppspart pensjon som ikke skal deles, men kan holdes utenfor.

Hvis ektefellene har brukt felleseiemidler til å spare opp til egen pensjon, kan den andre kreve et vederlag for dette.

Dette innebærer at hvis partene skal kompensere for tap av pensjon, må dette løses på en annen måte.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til pensjon ved skilsmisse.

Er den ene ektefellen urimelig dårlig stilt?

Etter ekteskapsloven § 61 kan en ektefelle som er urimelig dårlig stilt, tilkjennes en sum.

Denne regelen trådte i kraft i 1998 med hensikt om å styrke kvinners økonomiske stilling. Den skulle sikre kvinner med lave pensjonsrettigheter som ble skilt etter et langt ekteskap. I vurderingen av hvorvidt en ektefelle er urimelig dårlig stilt skal det legges vekt på hvorvidt ekteskapet har vært langvarig.

Det er viktig å merke seg at "urimelig dårlig stilt" er et strengt vilkår, slik at terskelen er forholdsvis høy.

Andre faktorer som skal vurderes er åpenbart partenes økonomi etter skilsmissen, partenes alder og fremtidige muligheter for pensjon.

Det står spesifikt i loven at beløpet en ektefelle skal få i kompensasjon kan betales i avdrag. Det vil si at man har fleksibilitet til å enten betale kompensasjonen som en engangsutbetaling, eller løpende over tid.

Dette anbefaler vi deg å gjøre

Det er flere tiltak du kan gjøre for å innrette deg best mulig.

Her anbefaler vi at ektefeller lager avtaler mens de fortsatt er venner og gift. Det er mye vanskeligere å komme til enighet når det først er snakk om en skilsmisse, som det kan være mange vonde følelser knyttet til. Ektefellen er oftere i stand til å bli enige om rettferdige løsninger så lenge ekteskapet består.

Hvis dere har god økonomi i ekteskapet, er det lurt å spare opp penger til den av dere som eventuelt er hjemmeværende og har lavere pensjonsordning. Dette anbefaler vi da den hjemmeværende ikke får opparbeidet seg pensjon.

Denne formen for sparing bør etableres som særeie for den ektefellen det spares til. Hvis sparingen ikke har særeie, skal denne i utgangspunktet deles likt ved et skilsmisseoppgjør. Husk at du trenger en gyldig ektepakt for å bestemme at noe skal være særeie.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du får bistand i spørsmål om skilsmisse og pensjon.
  • Du får juridisk rådgivning i din sak.

Bli kjent med våre advokater

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til pensjon ved skilsmisse? Snakk med oss.