Hjem
icon

Pensjon ved skilsmisse

Mann som sitter på en benk

Mange har spørsmål knyttet til pensjonsordninger ved skilsmisse. Ofte gjelder spørsmålene de tilfellene der den ene har arbeidet fulltid og den andre har vært hjemmeværende. Hvordan skal pensjonen fordeles da?

Viktige forhold du trenger å vite om skilsmisse og pensjon:

Hva skjer med pensjonen ved skilsmisse?

Hovedregelen i et ekteskap er at alt som er opparbeidet under ekteskapet skal deles likt.

Dette gjelder som utgangspunkt ikke for pensjon.

Etter hovedregelen skal private og offentlige pensjonsordninger holdes utenfor deling av formue ved et skilsmisseoppgjør. Det er greit å merke seg at allerede utbetalt pensjon, er en del av det som skal likedeles. Det er kun oppspart pensjon som kan holdes utenfor. Men heller ikke dette gjelder uten unntak.

Det finnes i dag en mengde ulike pensjonsordninger, noen av disse har en gjenkjøpsverdi. Da blir utgangspunktet det motsatte, og gjenkjøpsverdien er gjenstand for deling. Med gjenkjøpsverdi menes at verdien av pensjonsavtalen kan utbetales umiddelbart, det er ikke nødvendig å vente til pensjonsalder er inntruffet.

Verdien av pensjonsavtaler og -forsikringer med gjenkjøpsverdi er felleseiemidler som er gjenstand for deling.

Også utenlandsk pensjonsordninger kan være gjenstand for likedeling. Det vil være en konkret vurdering hvorvidt dette er pensjon eller om det er tilsvarende en ordinær sparing. For eksempel kan en amerikansk pensjonsordning som ROTH-IRA anses som en ordinær spareordning tilsvarende som investering i verdipapirfond, aksjer, obligasjoner mv.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til pensjon ved skilsmisse.

Er den ene ektefellen urimelig dårlig stilt?

Etter ekteskapsloven § 61 kan en ektefelle som er urimelig dårlig stilt, tilkjennes en sum fra den andre ektefellen sine pensjonsutbetalinger.

Denne regelen trådte i kraft i 1998 med hensikt om å styrke kvinners økonomiske stilling. Den skulle sikre kvinner med lave pensjonsrettigheter som ble skilt etter et langt ekteskap. I vurderingen av hvorvidt en ektefelle er urimelig dårlig stilt skal det legges vekt på hvorvidt ekteskapet har vært langvarig.

Det er viktig å merke seg at "urimelig dårlig stilt" er et strengt vilkår, slik at terskelen er forholdsvis høy.

Andre faktorer som skal vurderes er åpenbart partenes økonomi etter skilsmissen, partenes alder og fremtidige muligheter for pensjon.

Det står spesifikt i loven at beløpet en ektefelle skal få i kompensasjon kan betales i avdrag. Det vil si at man har fleksibilitet til å enten betale kompensasjonen som en engangsutbetaling, eller løpende over tid. Det betyr at retten til utbetalinger ikke er avhengig av likvide midler i boet.

Planlegg for pensjon – Våre anbefalinger

Det er flere tiltak dere kan gjøre for å innrette dere best mulig på forhånd.

Vi anbefaler at ektefeller lager avtaler om formue og pensjon mens de fortsatt er venner og gift. Det er mye vanskeligere å komme til enighet når det først er snakk om en skilsmisse. Erfaringen vår er at det kan være mange vonde følelser knyttet til et brudd og gode løsninger sitter langt inne. Ektefellen er oftere i stand til å bli enige om rettferdige løsninger så lenge ekteskapet består.

Hvis dere har god økonomi under ekteskapet, er det lurt å spare opp penger til den av dere som eventuelt er hjemmeværende. Opprette en privat pensjonsordning for den med lavest inntekt. Dette anbefaler vi da den hjemmeværende ikke får opparbeidet seg pensjon gjennom arbeid utenfor hjemmet.

Pensjonssparing til en av partene bør etableres som særeie for den ektefellen det spares til. Hvis sparingen ikke er særeie, skal denne i utgangspunktet deles likt ved et skilsmisseoppgjør. Da hjelper det ikke at intensjonen var sparing til en. Da kreves det en ny enighet på skifteoppgjøret. Husk at avtale om særeie krever opprettelse av ektepakt der særeie avtales mellom dere.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du får bistand i spørsmål om skilsmisse og pensjon.
  • Du får juridisk rådgivning i din sak.

Bli kjent med våre advokater

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til pensjon ved skilsmisse? Snakk med oss.