Hjem

Skilsmisse med utenlandsk statsborger

En kvinne tar av seg gifteringen.

Ekteskapsloven regulerer skilsmisse og det etterfølgende oppgjøret for utenlandske statsborgere på lik linje som norske statsborgere. Hovedregelen er at det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd bestemmes av retten i det landet hvor ektefellene hadde sitt første bosted etter at ekteskapet ble inngått - lex domicilii.

Dette får du vite om skilsmisse med utenlandsk statsborger:

Hvordan foregår skilsmisseoppgjøret?

I utgangspunktet vil skilsmisseoppgjøret reguleres av retten i det landet hvor ekteparet hadde sin første bopel etter at de giftet seg. Dersom man likevel ønsker at et annet land skal regulere ekteskapet, kan man avtale dette i en ektepakt. Det er altså mulig å avtale at et eventuelt skilsmisseoppgjør skal reguleres etter norsk rett, selv om man bodde i utlandet den første perioden etter at ekteskapet ble inngått.

Hovedregelen etter ekteskapsloven er at alle verdier deles likt, såkalt likedeling. Unntak på denne regelen er blant annet skjevdelingsmidler og særeiemidler, som kan holdes utenfor delingsoppgjøret.

Kan man skille seg i utlandet?

Dersom man ønsker å skille seg i utlandet, er man nødt til å forholde seg til myndighetene i det aktuelle landet. Dersom ekteskapet er registrert i Norge, kan man imidlertid søke Fylkesmannen om separasjon og skilsmisse. Man sender deretter inn dokumentasjon på at ekteskapet er oppløst til det aktuelle landets myndigheter.

Dersom man skiller seg i utlandet, kan man senere søke om å få skilsmissen registrert i det norske folkeregisteret. Hvorvidt søknaden blir godkjent eller ikke, kan avhenge av hvilket land skilsmissen ble gjennomført i. Ta gjerne kontakt med Folkeregisteret for å undersøke hvordan dette stiller seg i ditt konkrete tilfelle.

Bistand ved skilsmisse

I forbindelse med et skilsmisseoppgjør kan man sitte igjen med mange kompliserte spørsmål. Det vil derfor være fornuftig å skaffe seg kvalifisert hjelp så tidlig som mulig i skilsmisseprosessen. Regelverket kan være vanskelig å tolke, og det finnes ikke alltid en fasit på hvordan skifteoppgjøret bør løses. Det kan derfor være en fordel med bistand fra advokater med erfaring fra lignende saker.

Har du spørsmål knyttet til skilsmisse med utenlandsk statsborger? Snakk med oss.