Hjem
icon

Skilsmisse med utenlandsk statsborger

En kvinne tar av seg gifteringen.

Ekteskapsloven regulerer blant annet oppløsningen av et ekteskap og hvordan formue og gjeld skal deles ved bruddet. Men hva med utenlandske ekteskap eller statsborgere, gjelder de norske reglene da? Hovedregelen er at det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd bestemmes av retten i det landet hvor ektefellene hadde sitt første bosted etter at ekteskapet ble inngått - lex domicilii.

Dette får du vite om skilsmisse med utenlandsk statsborger:

Hvordan foregår skilsmisseoppgjøret?

I utgangspunktet reguleres skilsmisseoppgjøret av retten i det landet ekteparet hadde sin første bopel etter at de giftet seg. Dersom man likevel ønsker at et annet land skal regulere ekteskapet, kan ektefellene avtale dette i en ektepakt. Det er altså mulig å avtale at et eventuelt skilsmisseoppgjør skal skje etter norske regler, selv om man bodde i utlandet den første perioden etter at ekteskapet ble inngått.

Hovedregelen etter ekteskapsloven er at alle verdier deles likt, såkalt likedeling. Særeiemidler skal alltid holdes utenfor delingen, da det ikke er en del av felleseie.

Unntak fra regelen om likedeling er skjevdeling, der verdier ektefellen brakte med seg inn i ekteskapet eller har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen, og som klart kan føres tilbake til dette, kan holdes utenfor likedelingen.

Ektefellene står fritt til å bli enige om det økonomiske oppgjøret selv. Det er ikke krav å bruke advokater eller gå i retten. Men dersom ektefellene er uenige kan det vært lurt å snakke med en advokat om hvordan en bør forholde seg til det økonomiske oppgjøret.

Kan man skille seg i utlandet?

Dersom ektefellene ønsker å skille seg i utlandet, må de forholde seg til reglene og myndighetene i det aktuelle landet. Dersom ekteskapet er registrert i Norge, kan man søke Fylkesmannen om separasjon og skilsmisse. Man sender deretter inn dokumentasjon på at ekteskapet er oppløst til det aktuelle landets myndigheter.

Dersom ektefellene skiller seg i utlandet, kan de senere søke om å få skilsmissen registrert i Norge. Hvorvidt søknaden blir godkjent eller ikke, kan avhenge av hvilket land skilsmissen ble gjennomført i. Ta gjerne kontakt med Folkeregisteret for å undersøke hvordan dette stiller seg i ditt konkrete tilfelle. En advokat kan også bistå med dette.

Bistand ved skilsmisse

I forbindelse med et skilsmisseoppgjør kan mange sitte igjen med vanskelige spørsmål. Det er derfor fornuftig å skaffe seg kvalifisert hjelp så tidlig som mulig i skilsmisseprosessen. Regelverket kan være vanskelig å tolke, og det finnes ikke alltid en fasit på hvordan skifteoppgjøret bør løses. Det kan derfor være en fordel med bistand fra advokater med erfaring fra lignende saker.

Har du spørsmål knyttet til skilsmisse med utenlandsk statsborger? Snakk med oss.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Familierett og arv