Hjem
icon

Skilsmisse og økonomi: Har du råd til å skilles?

Kvinne som går igjennom flere dokumenter.

Stadig flere velger å skille seg. En skilsmisse kan være lettere å gjennomføre nå enn tidligere for mange. Dette kan ha en sammenheng med at ektefellene er mer økonomisk uavhengige av hverandre enn tidligere generasjoner. Det er for øvrig noen forhold du bør tenke over i den økonomiske vurderingen av en skilsmisse.

Viktige forhold du trenger å vite om skilsmisse og økonomi:

Hva sier statistikken?

Etter en undersøkelse fra DNB viste statistikken at 66 % kvinner mente det var viktig å være økonomisk uavhengig fra partneren, mens kun 44 % av menn mente det samme.

Til tross for dette resultatet, påstår kun 39% av kvinner at de ville klart seg økonomisk etter en skilsmisse.

Statistikken viser at 53% menn påstår de ville klart seg fint.


Viktige faktorer som kan påvirke økonomien

Skal den ene kjøpe ut den andre?

En verdivurdering ved bruk av takstmann koster rundt 4 000 - 5 000, - kroner.

Dersom partene har blitt enige om hvem som skal overta boligen, må det nye eierforholdet tinglyses. Du slipper å betale dokumentavgift ved separasjon, og noen samboere slipper også dokumentavgift. Det kommer for øvrig et lite gebyr til Kartverket, og det kan være gebyrer fra banken ved endringer av lånet.

Det er ikke alltid så lett å bli enige om verdi på boligen.

Dette er noe mange ektefeller krangler om. Det beste er at man innhenter en verdivurdering av uavhengige takstmenn/eiendomsmeglere, hver, og legger gjennomsnittet til grunn. Man må også innse at en aldri finner en "fasit" på hva boligen ville blitt solgt for på det åpne markedet.

Salg av boligen

Det er dyrt å selge en bolig.

Du har kostnader til eiendomsmegler, flytting, og det kan være andre uforutsette utgifter senere. I tillegg har en kostnader ved et kjøp av ny bolig, for eksempel dokumentavgift.

Dette kan være noe å tenke på i diskusjonen om det likevel kan være hensiktsmessig at en av ektefellene overtar boligen.

Økonomisk fordeling

Etter ekteskapsloven er formuesforholdet mellom felleseie, unntaket gjelder for skjevdelingsmidler eller særeiemidler som enten er gave/arv fra andre enn ektefellen, eller særeie som er avtalt i ektepakt.

Delingen av felleseie beregnes ved å summere felleseieformue og deretter trekke fra gjeld. Resterende beløp skal deles likt. Skjevdelingsmidler skal ikke deles likt.


Skjevdeling

Hovedregelen ved delingen av felleseie er likedeling.

Unntaket fra regelen er skjevdeling. Det vil si at noen midler ikke skal deles likt i et skilsmisseoppgjør.

Dette er midler som en ektefelle brakte med seg inn i ekteskapet eller senere har mottatt i arv eller gaver fra andre enn ektefellen. Dersom disse midlene ikke er forbrukt, men er i behold i boet og ektefellen som krever skjevdeling kan vise at midlene klart kan føres tilbake til dette, kan de holdes utenfor delingen.

Når slutter man å dele?

Delingen slutter ved skjæringspunktet.

Skjæringspunktet er det tidspunktet den ene søker om separasjon, og den mottas av fylkesmannen, eller når samlivet ble brutt dersom dette skjedde først.

Det er i utgangspunktet formue og gjeld som skal deles i et skilsmisseoppgjør.

Du beholder for øvrig din egen gjeld, slik at det du har pådratt deg av gjeld, må du også betale ned selv. Du få fradrag for det på skiftet.

Har du søkt barnetrygd?

Hvis barnet har fast bosted hos den ene av forelderen, kan denne forelderen søke om utvidet barnetrygd frem til barnet er fylt 18 år.

Skatt

Skatteoppgjøret for det året du separerer deg, frem til tidspunktet for samlivsbruddet, skal også deles. Det vil si at hvis du har skatt til gode, skal dette deles med ektefellen. På samme måte vil du få fradrag for ev utestående skatt.

Advokat

Mange har behov for hjelp fra en advokat for rådgivning i et skilsmisseoppgjør.

I noen tilfeller kan du ha krav på fri rettshjelp. Det er ikke vanlig å dele på disse kostandene med mindre man er enige om det på forhånd.

Hva gjør våre advokater for deg?

  • Du får bistand i alle spørsmål knyttet til skilsmisseoppgjør.
  • Du får hjelp knyttet til deling av formue, eiendeler og gjeld.
  • Du får god rådgivning og juridisk bistand i din sak.

Bli kjent med våre advokater

Våre advokater

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til skilsmisse og økonomi? Snakk med oss.