Hjem
icon

Kjøpekontrakt

Nyinnflyttet venninnepar som skåler med champagne

Ved salg av bolig må det utarbeides en tydelig kjøpekontrakt. Kjøpekontrakten inneholder avtalte vilkår mellom kjøper og selger. Det er vanlig at avtaleinngåelse foregår i to hovedfaser.

Den første fasen er muntlig eller skriftlig avtaleinngåelse, neste fase er da opprettelse av en skriftlig kjøpekontrakt. Det er også vanlig å ha et kontraktsmøte for å gjennomgå kjøpekontrakten.

Viktige forhold du trenger å vite om kjøpekontrakt på bolig:

Når har dere inngått en avtale?

En avtale er inngått etter det har skjedd en utveksling av tilbud og aksept.

En avtaleinngåelse er like bindende muntlig som skriftlig hvis du skal selge boligen din selv.

Hvis du benytter deg av eiendomsmegler, må eiendomsmegleren få et skriftlig bud og aksept fra kjøper. Dette da eiendomsmegleren er underlagt lov om eiendomsmegling. Skriftlighet er likevel å anbefale ved salg av bolig.


Når skal det opprettes en kjøpekontrakt?

Raskt etter avtaleinngåelsen skal det opprettes en skriftlig kjøpekontrakt mellom partene.

Kjøpekontrakten formaliserer avtaleinngåelsen.

Det er viktig at en kjøpekontrakt inneholder alt som partene har blitt enige om ved avtaleinngåelsen. Dette inkluderer både det synlige ved en undersøkelse og salgsdokumenter. Det er viktig at alt som skrives i en kjøpekontrakt er riktig og forstått av både kjøper og selger.

Takstrapporter og salgsprospekt er en del av avtalen.

Hva må kjøpekontrakten inneholde?

Avhendingsloven har noen ufravikelige regler som må være i alle kjøpekontrakter.

Hvis noen punkter i kjøpekontrakten strider med reglene i avhendingsloven vil disse være ugyldige.

Foruten om de lovbestemte reglene har partene avtalefrihet.

En kjøpekontrakt skal inneholde:

 • Økonomiske vilkår for priser og betaling
 • Økonomiske vilkår for forskuddsvis betaling
 • Tidspunkt og frister for overtakelse av eiendom

Skal boligen selges «som den er»?

Ofte velger selger at eiendommen skal selges «som den er». Bakgrunnen for dette er å beskytte selger hvis det dukker opp feil eller mangler på eiendommen. Det skal mer til for at en kjøper kan kreve oppretting eller prisavslag dersom det oppdages feil eller mangler.

For at boligen kan selges «som den er» må både kjøper og selger vært kjent med klausulen ved avtaleinngåelsen.

Kontraktsmøte mellom partene

Det er vanlig at det gjennomføres et kontraktsmøte mellom partene for å unngå uklarheter i kjøpekontrakten. På et kontraktsmøte gjennomgår kjøper og selger kjøpekontrakten grundig.

Det er vanlig at det legges ved følgende dokumenter til kjøpekontrakten:

 • Salgsdokumentasjon
 • Takstrapport
 • Utskrift fra grunnboken
 • Egenerklæring fra selger
 • Opplysninger fra kommunen
 • Vedtekter fra sameiet m.m.

Alle vedleggene er en del av kjøpekontrakten. Disse bør også gjennomgås grundig på et kontraktsmøte. Et godt kontraktsmøte kan bidra til å unngå tvister på et senere tidspunkt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål angående kjøpekontrakt
 • Utarbeidelse og kontroll av kjøpekontrakt (med vedlegg)
 • Tips og rådgivning knyttet til å selge bolig selv
 • Hjelp til oppgjør etter privat salg av bolig
 • Juridisk rådgivning
 • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til kjøpekontrakt for bolig? Snakk med oss.

Irene Jarland

Eiendomsmegler MNEF

Eiendomsrett og entrepriserett