Hjem
icon

Fradeling av tomt

Tomt på fjellet.

Når du fradeler en tomt, innebærer dette at den nye tomten blir en helt frittstående eiendom uten tilknytning til den opprinnelige eiendommen. Fradeling er altså noe annet enn seksjonering, hvor det opprettes et eierseksjonssameie hvor de ulike eierne må forholde seg til eierseksjonsloven og de vedtekter som bestemmes i sameiet.

Fradeling av tomt - Dette får du vite

Fradeling vs. seksjonering - Hva er forskjellen?

Fradeling og seksjonering er de to vanligste metodene for å skille en ny eiendom ut fra en allerede eksisterende eiendom. Hvilken løsning som er best for deg, vil avhenge av ditt spesifikke tilfelle, av den konkrete eiendommen og hvilke krav og regler som gjelder for den aktuelle kommunen.

I enkelte tilfeller kan fradeling være vanskelig eller umulig å få til, ettersom enkelte krav kanskje ikke vil bli utfylt. Det vil da kunne lønne seg å benytte seg av seksjonering, ettersom seksjonering i utgangspunktet vil gi deg større frihet til å disponere det totale arealet slik du selv ønsker.


Slik hjelper vi deg:

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til fradeling og seksjonering.


Søknadsprosess, dokumentasjonskrav og vilkår - Hvordan foregår fradeling av tomt?

Dersom du skal opprette en ny grunneiendom, må du søke om tillatelse fra kommunen. For at søknaden skal være komplett, krever den minst følgende dokumentasjon:

 • Eget søknadsskjema om fradelingen.
 • Følgebrev som forklarer situasjonen.
 • Nabovarsel.
 • Reguleringskart med nye tomtegrenser tegnet inn.
 • Tegninger, slik som et illustrert bebyggelsesforslag til ny bolig på tomten.

Det kan også hende at kommunen krever ytterligere dokumentasjon.

Kommunen vil behandle søknaden, og utføre en oppmåling av tomtens grenser. De vil også gi den nye eiendommen et eget gårds- og bruksnummer. Den nye eiendommen vil deretter bli en helt egen enhet, som må registreres i matrikkelen, altså eiendomsregisteret.

Ettersom fradelingen må være i samsvar med kommunens reguleringsplan for området, vil kommunen også ta stilling til hvorvidt den nye eiendommen kan bebygges. Den fradelte eiendommen må ha samme formål som området er avsatt til i gjeldende planer, og eiendommens grenser må være i samsvar med plankartet for tomtegrensene i området.

Ved fradeling må ulike krav oppfylles, slik som for eksempel utearealer, parkeringsarealer, adkomstvei og krav til vann og avløp. Både den fradelte og den opprinnelige tomten må oppfylle disse kravene. Du kan altså ikke fradele fra en tomt dersom det medfører at denne tomten ikke lenger oppfyller kravene.

Det er mulig å søke om dispensasjon fra konkrete planbestemmelser, dersom det ikke er mulig å oppfylle alle planbestemmelsene.

Dersom du skal gjennomføre en fradeling av tomt, må du også sende ut et nabovarsel.

fradeling-av-tomt2
Dersom du skal fradele en tomt, må du sende ut nabovarsel.

Hvordan registrerer man ny eier?

Eierforholdene blir ikke automatisk oppdatert ved fradeling av tomt, og den opprinnelige eieren vil bli eier også av den nye tomten. Det er kun denne personen som kan endre eierforholdene. Dette gjøres ved å tinglyse et skjøte på den nye eieren av den nye eiendommen.

Gjelder heftelser også på den fradelte eiendommen?

Dersom den opprinnelige eiendommen har heftelser, vil disse heftelsene også være på den nye eiendommen. En heftelse kan være for eksempel utestående betalinger i forbindelse med eiendommen, slik som utestående boliglån, eller servitutter som begrenser eiendommen.

Du må derfor begjære sletting av slike heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen.

Hvordan foregår fradeling av tomt i LNF-område?

LNF-område er en forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområder.

På slike områder vil det for eksempel ikke være tillatt å oppføre hytter eller boliger. Fradeling av tomt i et LNF-område er derfor ingen enkel oppgave, og avhenger i all hovedsak av kommunens administrasjon og deres reguleringsplaner.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Erik

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.