Hjem
icon

Seksjonering av enebolig og tomannsbolig

Eiendom med flere boliger.

Kjenner du til vilkårene for seksjonering av enebolig og tomannsbolig? Denne artikkelen forklarer vilkårene som må være oppfylt for å seksjonere.

Viktige forhold du trenger å vite om seksjonering av enebolig og tomannsbolig:

Hva er seksjonering?

Dersom en eiendom skal eies av flere personer, og hver av eierne skal har bruksrett til hver sin enhet, må eiendommen seksjoneres.

Det er vanlig å seksjonere bygninger med flere leiligheter, kontorer og butikklokaler.

Det går også å seksjonere enebolig, tomannsbolig, rekkehus, hyttefelt og eiendommer med flere hus hvis vilkårene for det er oppfylt.

Hver bruksenhet får et eget seksjonsnummer.

Seksjonering av enebolig

Ved seksjonering av enebolig kan prisen på eiendommen øke betraktelig ved videresalg.

Det er imidlertid et krav om at alle enheter har eget kjøkken og bad.

Alle seksjoner skal også ha egen inngang til boenheten. Det er lov å ha felles inngang til boligkomplekset, så lenge hver bruksenhet er klart avskilt med egen dør.

Seksjonering av tomannsbolig

Ofte er det et tydelig skille hvor grensen går mellom enhetene i en tomannsbolig.

Vi anbefaler på det sterkeste å seksjonere hvis du bor i en tomannsbolig.

Rent rettslig hvis du har seksjonert gjelder reglene etter eierseksjonsloven, og ikke sameieloven. Dette har fordeler for omsetteligheten på det åpne markedet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning knyttet til seksjonering av enebolig og tomannsbolig
  • Kontraktsjekk
  • Forhandlinger
  • Tvisteløsning

Har du spørsmål knyttet til seksjonering av enebolig og tomannsbolig? Snakk med oss.