Hjem

Næringsleie

Husleieloven åpner for stor grad av avtalefrihet mellom partene i et næringsleieforhold. Det er imidlertid ikke slik at styrkeforholdet mellom utleier og leietaker alltid tilsier at man er likeverdige, selv om man er profesjonelle parter.

Inngåelse av leieforhold mellom næringsdrivende kan by på utfordringer for både utleier og leietaker. Nedenfor følger en huskeliste med momenter du bør ha et bevisst forhold til for ditt leieforhold.

En gruppe mennesker går over kontrakter