Hjem
icon

Hva betyr grov uaktsomhet?

Kvinne som tar seg til hode på bakken utenfor bilen sin.

Etter straffeloven § 23 skilles det mellom uaktsomhet og grov uaktsomhet i vurderingen av en konkret handling. Hensikten bak skillet er å sette en grense for straffbare handlinger, som får betydning for eventuell straff og krav på erstatning.

Viktige forhold du trenger å vite om grov uaktsomhet:

Hva betyr grov uaktsomhet?

Etter straffelovens § 23, andre ledd er en handling grovt uaktsomt dersom den er svært klanderverdig og at det er grunnlag for sterk bebreidelse. Men hva betyr egentlig det?

Grov uaktsomhet skiller seg fra en forsettlig handling, hvor handlingen er utført med vilje.

I Rt. 1989 s. 1318 uttalte Høyesterett at handlingen må representere et "markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte" for å anses som grov uaktsom. Hva som er vanlig forsvarlig handlemåte vil variere blant annet avhengig av den faktiske handlingen, omstendighetene og forutsetningene til den aktuelle gjerningspersonen.

Eksempel! Hvis du er påkjørt i en fotgjengerovergang og påført en skade, kan du ha krav på oppreisningserstatning fra den ansvarlige sjåføren dersom handlingen anses å være grov uaktsom. I denne vurderingen vil det blant annet vektlegges hastigheten til sjåføren, din bekledning, kjøreforhold m.v.

Det er derfor ofte utfordrende å vurdere hvorvidt en handling skal anses som grov uaktsom. Codex Advokat har dyktige advokater som kan hjelpe deg med dette.


Slik hjelper vi deg:

Hvis du mistenker at du er påført skade som følge av grov uaktsomhet, hjelper våre advokater deg med å fremskaffe bevis for at handlingen var grovt uaktsom, og fremmer krav om oppreisningserstatning på dine vegne.


Hva gjør vi for deg

 • Du får rådgivning knyttet til grensen for uaktsomhet og grov uaktsomhet.
 • Du får bistand i vurderingen av om en handling er grov uaktsom.
 • Du får bistand med å fremsette krav om erstatning.
 • Du får støtte i rettsak.

Bli kjent med våre advokater

Mille

"Valgte Codex for bistand med min yrkesskade sak.

Jeg vil takke Mille Frisch Eid for en utrolig bra jobb gjennom hele saken. Hun var hyggelig, tilgjengelig og profesjonell. Saken gikk over alle forventninger, og jeg fikk det beste utfall på saken etter min oppfatning.

Jeg er meget fornøyd med Codex og Mille som saksbehandler. Anbefales på det sterkeste."

- Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Har du spørsmål knyttet til grov uaktsomhet? Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner