Hjem

Gratis testament i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Codex

Codex Advokat er stolt samarbeidspartner av Kirkens Nødhjelp. Sammen jobber vi med klima og bærekraft, og i fellesskap bidrar vi til gode humanitære formål.

En mor kysser sin sønn på pannen. Foto Kirkens Nødhjelp tilbyr å dekke advokatbistand til Codex Advokat når det opprettes et testament hvor det gis en testamentarisk gave til Kirkens Nødhjelp
icon

Codex Advokat er stolt samarbeidspartner av Kirkens Nødhjelp

Codex sin egen bærekraftsgruppe Codex Green har et særlig fokus på å sørge for at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, på tvers av alle våre rettsområder. Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat har begge forpliktet seg til å jobbe mot å nå FNs bærekraftsmål, og begge jobber aktivt mot å nå FNs bærekraftsmål nummer 13 – stoppe klimaendringene. Dette innebærer blant annet å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Med samarbeid får vi til mer

Kirkens Nødhjelp og Codex Advokat jobber sammen for å gjøre verden litt grønnere.

Kirkens Nødhjelp jobber med ulike temaer, blant annet:

  • rent vann og trygge sanitærfohold,
  • kjønnsbasert vold,
  • klimarettferdighet,
  • fredsbygging,

for å skape en mer rettferdig verden. Kirkens Nødhjelp jobber langsiktig for en bærekraftig utvikling, men er også tilstede og gir nødhjelp i katastrofesituasjoner.

Plast og forsøpling er et av verdens største miljøproblemer, og dette går i størst grad utover verdens fattigste land. Et konkret tiltak Kirkens Nødhjelp jobber aktivt med er resirkuleringsprosjektet «Waste 4 Value» i Etiopia.

Kirkens Nødhjelp bistår med innsamling av avfall, håndtering av avfall og sirkulær økonomi. Prosjektet skaper verdi og positive ringvirkninger i hele samfunnet, blant annet ved å sørge for infrastruktur for søppelhåndtering.

Kirkens Nødhjelp jobber også aktivt med jobbskaping, blant annet i Jeriko i Palestina hvor Kirkens Nødhjelp har startet en skole med opplæring for elektrikere, håndverkere, grafisk designere, samt landbruk, engelsk og entreprenør. Mange palestinere er internt fordrevne flyktninger, og mangler trygge rammer i hverdagen. Inntil 280 palestinere kommer til denne skolen hvert år for å lære, og 85 % av dem får jobb innen seks måneder etter at de er ferdig på skolen.

Vi i Codex opplever at det er mange som ønsker å gi testamentariske gaver til samfunnsnyttige formål og organisasjoner. Kirkens Nødhjelp er en viktig bidragsyter både til å nå FN sine bærekreftsmål og til å hjelpe mennesker til en bedre fremtid. Codex Advokat vil gjerne bidra til at det flotte arbeidet Kirkens Nødhjelp utfører blir videreført.

Ønsker du å tilgodese Kirkens Nødhjelp i ditt testament?

Vi bistår deg med å opprette testament, og gir råd for hvordan du kan disponere over midlene du etterlater deg. Vi har spesialiserte advokater som jobber med arverettslige problemstillinger og testamenter.

Kirkens Nødhjelp tilbyr å dekke advokatbistand til Codex Advokat når det opprettes et testament hvor det gis en testamentarisk gave til Kirkens Nødhjelp. Kontakt oss for en uforpliktende samtale, eller for å booke et møte.

Snakk med oss

Les mer på kirkensnodhjelp.no: Din arv - En kilde til liv