Hjem
icon

Husleierett: Utleie av næringseiendom

En kvinne som maler i en leilighet.

Ofte er det mye usikkerhet knyttet til utleie av næringseiendom. Det er viktig at både utleier og leietaker forstår innholdet i leiekontrakten. Bakgrunnen for usikkerheten ligger ofte i at partene ikke er kjent med reglene i husleieloven. En annen årsak er at i næringsforhold blir det ofte benyttet generelle standardkontrakter.

Alt du trenger å vite om utleie av næringseiendom:

Hva sier husleieloven om leie av husrom?

Husleieloven definerer «husrom» som en betegnelse både for boliger og for lokaler.

Etter loven er et husrom som ikke defineres som en bolig, et lokale.

En leieavtale skal enten være en avtale om leie av bolig eller lokale. Hvis utleier og leietaker ønsker å benytte seg av begge deler, kan de opprette to separate leiekontrakter.

Hva er forskjellen mellom bolig og lokale?

Forskjellen mellom bolig og lokale er at ved utleie av lokale kan husleieloven fravikes, med unntak av noen regler. Husleieloven kan blant annet ikke fravikes når det kommer til urimelig høy leiepris.

Ved utleie av næringseiendom har partene avtalefrihet, med hensyn til lovens ufravikelige regler som gjelder for boligutleie.

Med bakgrunn i dette er det derfor svært viktig at både utleier og leietaker har fullstendig oversikt over hvilke regler som gjelder i husleieavtalen og i husleieloven. Dersom dette er utfordrende, har vi dyktige advokater som kan hjelpe begge parter.

Hva er en standardkontrakt?

En standardkontrakt inneholder de fleste vanlige forhold som kan justeres ved leie av næringseiendom. Det vil imidlertid ofte foreligge behov for endringer og tilpasninger i standardkontrakten.

Eventuelle endringer og tilpasninger bør gjøres og forstås av begge parter før leieforholdet begynner. Både utleier og leietaker har lov til å forhandle om hva som skal reguleres av leiekontrakten.

Det er viktig at leietaker har et klart bilde av nåværende og fremtidige behov, slik at utleier kan tilpasse leiekontrakten.

Hvorfor må begge parter forstå kontraktens regler?

Det er helt avgjørende at begge parter har en felles forståelse for innholdet i leiekontrakten. Dette er viktig for å unngå problemer i leieforholdet. Det er også viktig med felles forståelse av husleielovens regler. I tilfeller der utleier og leietaker er kjent med sine rettigheter og forpliktelser, vil leieforholdet bli best mulig.

Dersom begge, eller én av partene er usikker på husleieloven og leiekontrakten, kan våre advokater bistå dere.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Utforming av leiekontrakter
  • Kvalitetssikring av leiekontrakter
  • Rådgivning innen husleierett
  • Spørsmål knyttet til husleierett og leiekontrakter
  • Støtte i tvister og forhandlinger

Har du spørsmål knyttet til utleie av næringseiendom? Snakk med oss.