Hjem
icon

Husleierett: Inngåelse av husleieavtale

Kvinne som leser på mobilen mens hun sitter på kjøkkenbenken.

Ved inngåelse av et husleieforhold, anbefales det å opprette en husleieavtale/husleiekontrakt. Den kan både være skriftlig og muntlig, men det er fordelaktig at husleieavtalen er skriftlig. En muntlig og skriftlig avtale er begge bindende.

En utfordring kan på et senere tidspunkt blant annet være å bevise hva leietaker og utleier har avtalt, dersom det ikke finnes noe skriftlig å legge frem. En skriftlig husleieavtale kan kreves både fra utleier og fra leietaker.

Viktige forhold du trenger å vite om inngåelse av husleieavtale:

Når er husleieavtalen inngått?

En husleieavtale er inngått når det har blitt fremlagt et tilbud, og den ene parten har akseptert tilbudet. Det er ikke et krav om at utleier og leietaker har blitt enige om alle vilkår på dette tidspunktet.

Kravet for inngått husleieavtale er enighet fra begge parter om å starte et leieforhold.

I tilfeller der partene ikke klarer å bli enige om nærmere vilkår knyttet til husleieavtalen, må de følge reglene etter husleieloven.

Hva står det i husleieloven om husleieavtaler?

I husleieloven er det regler knyttet til avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.

Ved utleie av bolig er husleieloven ufravikelig. Dette betyr at reglene ikke kan brytes, slik at utleier får fordeler.

Husleieloven gjelder bare i de tilfeller leietaker og utleier har en leieavtale. Hvis den ene parten har fått bruksrett til bolig på en annen måte, vil ikke husleielovens regler gjelde.

Hvilke vilkår må være på plass?

For at det skal kalles en husleieavtale, er det noen vilkår som må være på plass. Det ene vilkåret er at leietaker skal få tilgang et husrom, som kun leietaker kan bruke. Dette kan både være boliger eller lokaler.

Et annet vilkår er at bruksretten til husrommet må være midlertidig.

Hvis det ikke er mulig å si opp husleieavtalen for begge parters side, faller dette utenfor husleieloven. Hvis det ikke er mulig å si opp avtalen for en av partene, må det vurderes konkret om dette faller utenfor husleieloven.

Et tredje vilkår er at leietaker må betale for husrommet. Det er ikke et krav om at det skal betales i form av penger, det kan også være muligheter for andre løsninger. Eksempler på en annen form for betaling er arbeidsoppgaver for utleier.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning og bistand innen husleierett
  • Bistår både utleiere og leietakere i husleierettslige tvister
  • Spørsmål knyttet til husleieavtaler

Har du spørsmål knyttet til husleieavtaler? Snakk med oss.