Hjem
icon

Fremleie

Ung dame som ser ut av vinduet mens hun sitter i sengen.

Har det oppstått en situasjon der leietaker har et behov for å betale mindre leiekostnader? Normalt sett er et leieforhold uoppsigelig, med mindre leietaker har fått tillatelse av utleier. I de tilfeller leietaker ikke kan si opp leieforholdet, må leietaker prøve å leie bort leieobjektet til noen andre. Dette kalles for fremleie.

Viktige forhold du trenger å vite om fremleie:

Har du rett til å fremleie?

En endring av husleieforholdet kan påvirke forbindelser utenfor leietakers forhold.

Derfor er retten til fremleie regulert ut ifra det enkelte forholdet.

Utleier kan nekte leietaker å endre på leieforholdets vilkår. For eksempel kan utleier nekte endringer innen økonomiske forhold og leietakers forpliktelser. En fremleieavtale bør derfor gjenspeile den opprinnelige husleieavtalen.

Hva skjer ved fremleie?

Rettighetene til den opprinnelige leietakeren blir overført til den nye leietakeren.

Dette betyr ikke at den opprinnelige leietakeren går ut av hovedleieforholdet. Dette innebærer at hovedleietaker fortsatt er forpliktet til utleier.

Det skilles mellom delvis og hel fremleie. Hel fremleie oppstår dersom leietaker leier hele leieobjektet. Delvis fremleie vil si at leietaker leier ut deler av leieobjektet (for eksempel et rom).

Hva sier hovedregelen i husleieloven § 7-2?

Hovedregelen etter husleielovens § 7-2 sier at leietaker ikke har lov til fremleie uten samtykke fra utleier. Det finnes imidlertid unntak fra regelen. Utleier kan ikke nekte fremleie uten saklig grunn.

Hvem har ansvaret ved fremleie?

Det er hovedleietaker som fortsetter å ha ansvaret ved fremleie.

Det innebærer et ansvar for å sørge for at den nye leietakeren betaler husleie og opprettholder vedlikeholdsplikten. Hvis den nye utleieren ikke overholder betaling og vedlikehold ligger ansvaret på hovedleietaker.

Det anbefales å lage en fremleieavtale, slik at partene har noe å forholde seg til ved uenigheter.

En fremleieavtale skal også gi nødvendig med informasjon, slik at det ikke dukker opp misforståelser rundt leieforholdet.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til fremleie
  • Husleietvister
  • Kontraktsjekk
  • Rådgivning innen husleieforhold

Har du spørsmål knyttet til fremleie? Snakk med oss.