Hjem
icon

Fremleie

Ung dame som ser ut av vinduet mens hun sitter i sengen.

Har det oppstått en situasjon der leietaker har et behov for å betale mindre leiekostnader? Normalt sett er et leieforhold uoppsigelig, med mindre leietaker har fått tillatelse av utleier. I de tilfeller leietaker ikke kan si opp leieforholdet, må leietaker prøve å leie bort leieobjektet til noen andre. Dette kalles for fremleie.

Fremleie - Dette får du vite:

Har du rett til å fremleie?

En endring av husleieforholdet kan påvirke forbindelser utenfor leietakers forhold.

Derfor er retten til fremleie regulert ut i fra det enkelte forholdet.

Utleier kan nekte leietaker å endre på leieforholdets vilkår. For eksempel kan utleier nekte endringer innen økonomiske forhold og leietakers forpliktelser. En fremleieavtale bør derfor gjenspeile den opprinnelige husleieavtalen.

Slik hjelper vi deg:
Du får bistand i spørsmål knyttet til fremleie.

Hva skjer ved fremleie?

Rettighetene til den opprinnelige leietakeren blir overført til den nye leietakeren.

Dette betyr ikke at den opprinnelige leietakeren går ut av hovedleieforholdet. Dette innebærer at hovedleietaker fortsatt er forpliktet til utleier.

Det skilles mellom delvis og hel fremleie.

Hel fremleie oppstår dersom leietaker leier hele leieobjektet.

Delvis fremleie vil si at leietaker leier ut deler av leieobjektet (for eksempel et rom).

Hva sier hovedregelen i husleieloven § 7-2?

Hovedregelen etter husleielovens § 7-2 sier at leietaker ikke har lov til fremleie uten samtykke fra utleier. Det finnes imidlertid unntak fra regelen. Utleier kan ikke nekte fremleie uten saklig grunn.

Hvem har ansvaret ved fremleie?

Det er hovedleietaker som fortsetter å ha ansvaret ved fremleie.

Det innebærer et ansvar for å sørge for at den nye leietakeren betaler husleie og opprettholder vedlikeholdsplikten. Hvis den nye utleieren ikke overholder betaling og vedlikehold ligger ansvaret på hovedleietaker.

Det anbefales å lage en fremleieavtale, slik at partene har noe å forholde seg til ved uenigheter.

En fremleieavtale skal også gi nødvendig med informasjon, slik at det ikke dukker opp misforståelser rundt leieforholdet.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får bistand i spørsmål knyttet til fremleie.
 • Du får bistand ved husleietvister.
 • Du får rådgivning innen husleieforhold.

Bli kjent med våre advokater

Kitty

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til fremleie? Snakk med oss.