Hjem
icon

Har du angrerett på leiekontrakt?

Kvinne som sitter i sofaen og bruker mobilen.

I noen tilfeller angrer du på at du signerte en leiekontrakt. Har du da angrerett på leiekontrakten? Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan gå frem i slike situasjoner.

Viktige forhold du trenger å vite om angrerett på leiekontrakt:

Hva er angrerett?

Å ha angrerett vil si at forbrukeren har rett til å angre på en avtale.

Etter loven har ikke næringsdrivende angrerett, men de har imidlertid avtalefrihet til å inngå en avtale under en prøveperiode uten forpliktelser.

Angreretten gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere. Ved inngåelse av leiekontrakt har du i utgangspunktet ikke angrerett. Men det finnes allikevel noen unntak.

Er du juridisk bundet etter signering av leiekontrakt?

Ja, du er juridisk bundet ved signering på avtaler.

Dersom du har inngått en tidsbestemt leieavtale med en leieperiode på tre år og det ikke er avtalt at du kan si opp avtalen i leietiden, må du betale husleie for hele tidsperioden. Dette uavhengig om du bor der eller ikke. Men, hvis det er årsaker til at leiekontrakten er ugyldig, har du en mulighet til å bryte leieavtalen.

Blant annet kan leiekontrakten være ugyldig hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva som ble avtalt. Kravene for «vesentlig» er strenge, så hvis du er usikker på dette kan du kontakte våre advokater som kan undersøke dette nærmere.

Hva innebærer utleiers tapsbegrensningsplikt?

En utleier av bolig har en tapsbegrensningsplikt og denne trår inn dersom leietaker velger å gå fra leieforholdet før det etter avtalen er avtalerettslig mulig.

Tapsbegrensningsplikten innebærer at utleier er pliktig til å begrense ditt tap som leietaker. Måten utleier kan begrense tapet på er å få inn nye utleiere raskest mulig. Hvis du som leietaker ønsker å si opp leiekontrakten, må du uansett betale husleie i oppsigelsestiden.

Hvis utleier klarer å finne noen nye leietakere før oppsigelsestiden er utløpt, trenger du ikke å betale husleie for gjeldende periode.

Tapsbegrensningsplikten innebærer altså at dersom man eksempelvis har inngått en tidsbestemt husleieavtale for tre år som leietaker velger å bryte, kan ikke utleier lene seg tilbake og kreve husleie for alle tre årene uten å forsøke å finne nye leietakere.

På en annen side kan ikke leietaker helt risikofritt gå fra et leieforhold i strid med avtalen uten å risikere større erstatningskrav. Noen boliger og lokaler er enklere enn andre å leie ut på ny. Dersom utleier på sin side kan dokumentere at hun har gjort alt hun kan for å leie ut boligen/lokalet på ny, må leietaker forberede seg på å betale for hele perioden utleier ikke har funnet nye leietaker.

Unntak fra regelen om angrerett på leiekontrakter

Etter hovedregelen er det ikke angrerett på leiekontrakter. Det finnes imidlertid et unntak fra regelen. Unntaket gjelder i tilfeller der utleiers utleievirksomhet kan defineres som næringsvirksomhet og der avtaleinngåelsen foregår utenfor fast forretningssted eller ved fjernsalg (f.eks. over e-post eller telefon).

Hvis dette er tilfellet gjelder en angrefrist på to uker, jf. angrefristloven. Dette betyr at dersom utleieren er en privatperson har du ikke angrerett på leiekontrakten.

Hva innebærer utleiers angrerett?

Utleier har i utgangspunktet ingen angrerett etter at leiekontrakten er signert.

Utleier kan kun heve kontrakten dersom leietakeren har vesentlig mislighold fra leiekontrakten.

Hvis utleier hever leiekontrakten, må leietaker flytte ut. Det finnes imidlertid prosedyrer som må følges, for at hevingen skal være juridisk korrekt.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Spørsmål knyttet til angrerett på leiekontrakt
  • Bistand for rettslig og utenrettslig inndriving av krav
  • Forhandlinger med utleier eller leietaker
  • Tolkning av leiekontrakt
  • Juridisk rådgivning til både utleier og leietaker

Har du spørsmål knyttet til angrerett på leiekontrakt? Snakk med oss.