Hjem
icon

Har du angrerett på leiekontrakt?

Kvinne som sitter i sofaen og bruker mobilen.

I noen tilfeller angrer du på at du signerte en leiekontrakt. Har du da angrerett på leiekontrakten? Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan gå frem i slike situasjoner.

Angrerett på leiekontrakt - Dette får du vite:

Hva er angrerett?

Å ha angrerett vil si at forbrukeren har rett til å angre på en avtale.

Etter loven har ikke næringsdrivende angrerett, men de har imidlertid avtalefrihet til å inngå en avtale under en prøveperiode uten forpliktelser.

Angreretten gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere. Ved inngåelse av leiekontrakt har du i utgangspunktet ikke angrerett. Men det finnes allikevel noen unntak.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater veileder deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Er du juridisk bundet etter signering av leiekontrakt?

Ja, du er juridisk bundet ved signering på avtaler.

Dersom du har inngått en tidsbestemt leieavtale med en leieperiode på tre år og det ikke er avtalt at du kan si opp avtalen i leietiden, må du betale husleie for hele tidsperioden. Dette uavhengig om du bor der eller ikke. Men, hvis det er årsaker til at leiekontrakten er ugyldig, har du en mulighet til å bryte leieavtalen.

Blant annet kan leiekontrakten være ugyldig hvis boligen er i vesentlig dårligere stand enn hva som ble avtalt. Kravene for «vesentlig» er strenge, så hvis du er usikker på dette kan du kontakte våre advokater som kan undersøke dette nærmere.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i spørsmål knyttet til angrerett på leiekontrakt.

Hva innebærer utleiers tapsbegrensningsplikt?

En utleier av bolig har en tapsbegrensningsplikt og denne trår inn dersom leietaker velger å gå fra leieforholdet før det etter avtalen er avtalerettslig mulig.

Tapsbegrensningsplikten innebærer at utleier er pliktig til å begrense ditt tap som leietaker. Måten utleier kan begrense tapet på er å få inn nye utleiere raskest mulig. Hvis du som leietaker ønsker å si opp leiekontrakten, må du uansett betale husleie i oppsigelsestiden.

Hvis utleier klarer å finne noen nye leietakere før oppsigelsestiden er utløpt, trenger du ikke å betale husleie for gjeldende periode.

Tapsbegrensningsplikten innebærer altså at dersom man eksempelvis har inngått en tidsbestemt husleieavtale for tre år som leietaker velger å bryte, kan ikke utleier lene seg tilbake og kreve husleie for alle tre årene uten å forsøke å finne nye leietakere.

På en annen side kan ikke leietaker helt risikofritt gå fra et leieforhold i strid med avtalen uten å risikere større erstatningskrav. Noen boliger og lokaler er enklere enn andre å leie ut på ny. Dersom utleier på sin side kan dokumentere at hun har gjort alt hun kan for å leie ut boligen/lokalet på ny, må leietaker forberede seg på å betale for hele perioden utleier ikke har funnet nye leietaker.

Unntak fra regelen om angrerett på leiekontrakter

Etter hovedregelen er det ikke angrerett på leiekontrakter.

Det finnes imidlertid et unntak fra regelen. Unntaket gjelder i tilfeller der utleiers utleievirksomhet kan defineres som næringsvirksomhet og der avtaleinngåelsen foregår utenfor fast forretningssted eller ved fjernsalg (f.eks. over e-post eller telefon).

Hvis dette er tilfellet gjelder en angrefrist på to uker, jf. angrefristloven. Dette betyr at dersom utleieren er en privatperson har du ikke angrerett på leiekontrakten.

Hva innebærer utleiers angrerett?

Utleier har i utgangspunktet ingen angrerett etter at leiekontrakten er signert.

Utleier kan kun heve kontrakten dersom leietakeren har vesentlig mislighold fra leiekontrakten.

Hvis utleier hever leiekontrakten, må leietaker flytte ut. Det finnes imidlertid prosedyrer som må følges, for at hevingen skal være juridisk korrekt.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du får bistand i spørsmål knyttet til angrerett på leiekontrakt.
 • Du får bistand for rettslig og utenrettslig inndriving av krav.
 • Du får bistand i forhandlinger med utleier eller leietaker.
 • Du får hjelp med tolkning av leiekontrakt.
 • Du får juridisk rådgivning enten du er utleier eller leietaker.

Bli kjent med våre advokater

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til angrerett på leiekontrakt? Snakk med oss.