Hjem

Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling er en tverrfaglig prosess der de involverte aktører spiller forskjellige roller avhengig av hvor man er i prosessen. Jussen spiller en viktig rolle i samspill med bedriftsøkonomi, arealplanlegging, arkitektur og byggtekniske fag.

Eiendomsutvikling
icon