Hjem

Klima- og miljørett

Som det første advokatfirmaet i verden er Codex anerkjent av FN som klimanøytrale. Vi er et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, og vi skal vi tenke på og jobbe for bærekraft og klima - både lokalt og globalt.

Hvorfor er miljø viktig for oss?

For oss handler dette om samfunnsansvar. Dette ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive virksomhet.

Som det første advokatfirmaet i verden er Codex anerkjent av FN som klimanøytrale. Vi er et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, og vi skal vi tenke på og jobbe for bærekraft og klima - både lokalt og globalt.

Hva er vår ambisjon?

Vår ambisjon er at Codex skal kunne tilby markedsledende kompetanse innen klima- og miljørett.

Samtidig samarbeider vi bredt og tett med en rekke toneangivende aktører innen miljøsektoren. Det gjør at vi kan bistå med kompetanse og rådgiving også utover det rent juridiske.

I enkelte klientavtaler forplikter vi oss til å gi en andel av salæret til klimasaken.

Har du spørsmål knyttet til klima- og miljørett? Snakk med oss.

Har du spørsmål om klima- og miljørett?

Snakk med oss