Hjem

Sjekke kontrakt: Codex tilbyr DOKUMENTSJEKK

Av: Codex Advokat

Dato: 07.03.22

Fastpris: 6 000,- (eks mva.)
Tilbud: Frem til 31. mai 2022

Frem til 31. mai 2022 tilbyr Codex Advokat DOKUMENTSJEKKEN til selskaper som ønsker å få vurdert hva de har på plass av kontrakter og rutiner — og hva de bør få på plass fremover.

Dette får du vite om dokumentsjekken:

Hvorfor sjekke kontrakten?

Lovverket endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet. Derfor bør kontrakter og rutiner gjennomgås med jevne mellomrom for å sjekkes opp mot gjeldende lovverk.

Ved å ha gode kontrakter og rutiner i selskapet, kan du unngå fallgruver og redusere risiko for tvister. Dette bidrar også til å øke selskapets konkurransekraft og beholde marginer.

Frem til 31. mai 2022 tilbyr Codex Advokat selskaper en juridisk sjekk av dokumenter og rutiner.

Sjekk dokumenter

Hvordan fungerer DOKUMENTSJEKKEN?

 • Dere bestemmer selv hvilke fagområder som skal gjennomgås.
 • Dere besvarer et elektronisk spørreskjema utarbeidet av oss.
 • En eller flere av våre spesialiserte advokater kommer til deres kontor (eller evt. møte på teams) for en gjennomgang av skjema.
 • Møte på inntil 2 timer er inkludert i fastprisen.
 • Etter møtet utarbeider vi en overordnet rapport med forslag til videre tiltak basert på møtet.

Fastpris: 6 000,- (eks mva.) per fagområde*

* eks. reisekostnader

Hvilke kontrakter eller rutiner kan sjekkes?

Arbeidsrett

 • Arbeidskontrakter (både faste og midlertidige ansettelser), herunder
  • Arbeidstid og arbeidsplaner
  • Bonus- insentivordninger
  • Konkurranseklausuler
  • mv.
 • Oppdragsavtaler
  • gjelder også innleide arbeidstakere
 • Varslingsrutiner
 • Arbeidstid og arbeidsplaner
 • Rutiner for oppfølging av sykefravær


Selskapsrett

 • Selskapets vedtekter
 • Rutiner for styremøter
 • Styreinstruks
 • Rutiner for gjennomføring av GF
 • Aksjonæravtaler


Åpenhetsloven

 • Kontrakter med leverandører/forretningspartnere

 • Rutiner for aktsomhetsvurderinger

 • Vurdering av tiltak, eks.:
  • Interne retningslinjer

  • Kontraktsmaler

  • Intern opplæring

  • mv.

 • Bærekraftsrapport


GDPR

 • Rutiner for behandling av personopplysninger, inkl.:
  • Lagring/håndtering

  • Behandlingsgrunnlag

  • Behandling av innsynsforespørsler

  • Rutine ved brudd

 • Rutiner for innhenting av samtykke

 • Databehandleravtaler

 • Rutiner for sletting av personopplysninger


IPR

 • Rettighetsstrategi

 • Registreringer (nasjonalt og internasjonalt), inkl.:
  • Varemerke

  • Design

  • Patent

 • Rutiner for beskyttelse av forretningshemmeligheter

 • Sikring av immaterielle rettigheter i:
  • Arbeidsavtaler
  • Kommersielle avtaler
  • Aksjonæravtaler
  • NDAs
  • mv.


Eiendom og Entreprise

 • Tilbudsmal
 • Leiekontrakter
 • Sjekkliste valg av NS kontrakt
 • Rutine for endrings- og tilleggskrav
 • Sjekkliste sluttoppgjør


Ønsker du en DOKUMENTSJEKK? Fyll ut skjema nederst på siden eller ta kontakt med oss.

Ida Kindseth
Senioradvokat
Arbeidsrett / Selskapsrett
Tlf: +47 92 80 22 11

Hedda Marie Aursnes
Advokat
IPR / teknologi
Tlf: +47 41 49 72 20

Tine Granlund
Assosiert partner
Eiendom / Entreprise
Tlf: + 47 95 85 04 12


Del