Hjem

Forsikringsplikt for elsparkesykkel

Av: Codex Advokat

Med den eksplosive økningen i bruk av små elektriske kjøretøy de siste tre årene, særlig elsparkesykkel, har det også vært et høyt antall skader. For å ivareta sikkerheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter, så ble det i sommer besluttet at både utleiefirmaer og private elsparkesykler nå må ha en ansvarsforsikring. For utleiefirmaene trer dette i kraft 1. september.

En mann kjører elsparkesykkel bortover en vei

Pliktig ansvarsforsikring for elsparkesykkel, gjelder både utleiesykler og privateide

Utleie elsparkesykler blir omfattet av bilansvarsloven fra den 01.09.22 og utleiefirmaene må ha tegnet ansvarsforsikring før denne datoen.

Privateide elsparkesykler vil bli omfattet av bilansvarsloven fra 01.01.23 og ansvarsforsikring må være tegnet innen denne datoen.

Ansvarsforsikringen skal dekke skader på person, i tillegg til tingskader.

Utleie-elsparkesykler

Vi skriver i dag 29.08.22.

I henhold til media viser det seg at forsikringsbransjen er nølende med å tilby utleievirksomhetene ansvarsforsikring for sine elsparkesykler.

Pr. i dag er det kun ett norsk forsikringsselskap som tilbyr slik ansvarsforsikring. Begrunnelsen for at forsikringsbransjen er avventende er vurderingen av risiko.

De største utleieselskapene av elsparkesykler forteller til media at det jobbes med å få på plass lovpålagt forsikring innen fristen. Det angis fra utleiefirmaene også at økte utgifter til lovpålagt forsikring trolig vil nødvendiggjøre økte utleiepriser.

Dersom utleieselskapene etter den 01.09.22 leier ut elsparkesykler uten samtidig å ha lovpålagt ansvarsforsikring påtar selskapet seg en betydelig risiko. Dette da utleievirksomheten kan bli holdt økonomisk ansvarlig ved en eventuell personskade.

Private elsparkesykler

Elektronikkbransjen anslår at det er flere hundre tusen privateide elsparkesykler i Norge.

De to største forsikringsselskapene i Norge angir at de i løpet av høsten vil tilby ansvarsforsikring i tilknytning til privateide elsparkesykler, men angir samtidig det er for tidlig å si noe om pris i denne sammenheng.

Bør du bruke advokat ved ulykke med elsparkesykkel?

Har du fått en personskade etter å ha blitt påkjørt av en el-sparkesykkel kan du ha krav på erstatning. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere hvilken erstatning du har krav på og kan bistå deg med å fremme et erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Advokaten kan også bistå deg med å undersøke dine øvrige forsikringsdekninger som kan komme til anvendelse og eventuelt fremme krav også i den sammenheng.

Når elsparkesykler omfattes av bilansvarsloven kan det være hensiktsmessig å få hjelp fra en advokat til å vurdere om du har krav på erstatning etter reglene i bilansvarsloven/skadeserstatningsloven.

Advokaten kan føre saken din mot det ansvarlige forsikringsselskap og hjelpe deg med å få den erstatningen du har krav på.

Godt å vite!

Som hovedregel skal forsikringsselskapet dekke rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand når personskadesaken faller inn under bilansvarsloven.

Advokaten vil hjelpe deg med å vurdere ditt erstatningsansvar og kan kontrollere holdbarheten av et eventuelt erstatningskrav fremsatt mot deg personlig. Advokaten kan også bistå deg i eventuelle forhandlinger med den som har blitt skadet.


Nils Peter Munch-Møller

Advokat og assosiert partner

Erstatning- og forsikringsrett

Del