Hjem
Eriksen Petter

Petter Sverstad Eriksen

Kompetanseområde

Petter Sverstad Eriksen har 20 års allsidig forretningsjuridisk praksis med særlig fokus på entreprise, næringseiendom og prosedyre. Han yter løpende rådgivning til bedriftsklienter innen eiendom og entreprise. Eriksens erfaring og bransjekunnskap danner et godt grunnlag for en helhetlig rådgivning med fokus på både kommersielle og rettslige utfordringer. Eriksen har blant annet 7 års erfaring fra Thommessens avdeling for tvisteløsning og entreprise. Han bistår i alle faser av et prosjekt fra kontraktsforhandlinger til tvisteløsning, og har betydelig praksis i å lede større team på kompliserte oppdrag.

Eriksens yter bistand til en lang rekke norske og utenlandske selskaper innen et bredt spekter av bygge- og eiendomsprosjekter, inklusive offentlige anskaffelser. Hans klienter består av eiendomsutviklere, entreprenører, spesialiserte underentreprenører, rådgivere og offentlige oppdragsgivere. Eriksens erfaring spenner fra store infrastrukturprosjekter, omfattende logistikk- og lagerbygg, retail, rehabilitering av næringseiendom og kompliserte grunnentrepriser til boligprosjekter. Eriksen har også jobbet som rådgiver for offentlige byggherrer og bistått med bl.a. infrastrukturutbygging, energieffektivisering, utdanningsinstitusjoner, helsebygg m.v.

Eriksen er en erfaren foredrags- og kursholder som hyppig holder kurs i bl.a. NS-standardene.

Arbeidserfaring

  • 2022 – d.d.: Advokat og partner, Codex Advokat Oslo AS
  • 2019 - 2022: Advokat og Partner, Ryger advokatfirma
  • 2018 – 2019: Advokat og assosiert partner, Codex Advokat Oslo AS
  • 2014 – 2018: Senioradvokat, Advokatfirmaet Ræder AS
  • 2007 - 2014: Advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
  • 2002 - 2007: Advokatfullmektig/Advokat, Kco Advokater

Utdanning

  • 1997 - 2002: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Språk

  • Norsk og engelsk

Kontaktinformasjon