Hjem
Maren Kristine Brokke 1 1

Maren Kristine Brokke

Kompetanse

Maren er advokat og arbeider med varierte problemstillinger innenfor fast eiendoms rettsforhold. Hun har vært ansatt i Codex sin eiendomsavdeling siden 2020 og har flere års erfaring med tvisteløsning innen eiendomsrettslige problemstillinger. Maren arbeider primært med avhendingsrett, rettighetsavklaringer i fast eiendom, forsikringsrett, plan- og bygningsrett og rettigheter forankret i sameieloven.

Arbeidserfaring

  • 2021 – d.d.: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 – 2021: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2018 – 2019: Advokatfullmektig, Finansklagenemnda avdeling Eierskifte/kombinert
  • 2016 – 2018: Juridisk rådgiver, Gatejuristen

Utdanning

  • 2016: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon