Hjem
Mads Håfjeld Rivenæs

Mads Håfjeld Rivenæs

Kompetanse

Mads er advokat og tilknyttet Codex sin avdeling for entrepriserett. Han jobber hovedsakelig med kontrakts – og entrepriserettslige problemstillinger og bistår aktører i bransjen med innledende og løpende rådgivning i kontraktsforhold, samt i etterfølgende tvist.

Mads er opptatt av at klienten blir ivaretatt på et profesjonelt og personlig plan for å skreddersy bistanden som gis.

Arbeidserfaring

  • 2023 - d.d.: Advokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2022 - 2023: Advokatfullmektig, Codex Advokat Oslo AS
  • 2020 - 2022: Advokatfullmektig, Ryger advokatfirma
  • 2017 - 2020: Studentstilling, deltid, Advokatfirmaet Thommessen

Utdanning

  • 2014 – 2020: Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Integrert master i rettsvitenskap Masteravhandling: «Leverandørens ansvar for mangelfulle selskapsmaterialer under NTK15»

Språk

  • Norsk og engelsk

Kontaktinformasjon